Inrego
Stocklists

Sverige har nu fått en ledande roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi

Nyheter 28 augusti 2023 4 min läsning

Institutet för Standarder (SIS) har fått i uppdrag att leda den europeiska kommittén för att fram nya standarder inom cirkulär ekonomi. Vi förklarar vad det viktiga uppdraget innebär.

Cirkulär ekonomi är framtidens sätt att hantera resurser på och är ett viktigt steg mot en hållbar värld. Vi behöver ställa om till en cirkulär ekonomi där vi alla jobbar mot gemensamma mål för att klara av de globala utmaningarna.

Cirkulär ekonomi är en nödvändig omställning

Cirkulär ekonomi är ett brett uttryck som enkelt förklarat innebär att vi ska ta tillvara på jordens begränsade resurser genom att främja återbruk och återvinning. Det är helt enkelt ett modernare ord för kretslopp. Cirkulär ekonomi innebär allt från att vi ska börja designa produkter med återanvändning och nedbrytbarhet i åtanke redan från början, till att vi ska arbeta för att avfall ska kunna komma till nytta någon annanstans.  

En övergång till cirkulär ekonomi är nödvändig för att stoppa den pågående klimatkrisen. När vi återanvänder minskar vi behovet av nytillverkning som har en enorm inverkan på miljön. Att tillverka en enda laptop ger upphov till cirka 280 kilo koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en bilresa från Malmö till Luleå, enligt Transportstyrelsen. Sedan tillkommer cirka 1 200 kilo gruvavfall och en jakt på konfliktmineraler med mänskligt lidande som följd.

-        Våra klimatproblem är till stor del ett resultat av vårt samhälles ohållbara användning av resurser. Standarderna om cirkulär ekonomi kommer att stödja det växande antalet företag och organisationer som vill övergå till en mer cirkulär och hållbar resursanvändning, säger Mattias Lindahl, ordförande i SIS/TK 616.

Ett viktigt uppdrag som gör skillnad

En viktig förutsättning för att vi ska lyckas med omställningen är att vi ska få gemensamma standarder för cirkulär ekonomi där alla medlemsländer i EU använder samma terminologi och metoder för hur vi ska använda resurser så effektivt som möjligt. En standardisering innebär att vi alla jobbar mot samma mål och att det finns en tydlighet i hur vi ska nå dessa mål. Det är SIS som leder hela projektet genom att samla europeisk expertis inom området – ett otroligt viktigt uppdrag som gör skillnad för världen.

-        Standarder och definitioner är viktiga för att skapa och sprida lösningar för att klara av omställningen till en cirkulär grön ekonomi. Det här uppdraget är glädjande och innebär en stor möjlighet för svenska företag, organisationer och myndigheter att påverka och öka svenskt inflytande inom området på europanivå, säger Annika Andreasen, vd, Svenska institutet för standarder.

ISO standarder för cirkulär ekonomi

Det formella arbetet för SIS att ta fram standarder för cirkulär ekonomi börjar under hösten 2023, men redan nu pågår ett intensivt arbete där man tagit fram tre förslag på ISO standarder som ska utgöra en grund för hela området:

  • Termer, grundprinciper, ramverk för implementering (ISO 59004)

  • Vägledning för affärsmodeller och värdekedjor (ISO 59010)

  • Mäta och bedöma cirkularitet (ISO 59020)

Standarderna inom cirkulär ekonomi ska finnas till för att stötta och vägleda företag och organisationer som vill gå över till en mer hållbar resursanvändning. 

Inrego arbetar för cirkulära IT-lösningar

En väsentlig del av cirkulär ekonomi är återbruk. På Inrego gör vi det enklare för ditt företag att bli en del av den cirkulära ekonomin och nå era klimatmål. Genom att ta tillvara på material och produkter kan vi hålla dem i kretsloppet så länge som möjligt. Vi erbjuder en enkel lösning på ditt IT-behov där du kan maximera återanvändningen av ditt företags IT-produkter. Oavsett om ni vill köpa in rekonditionerad IT eller sälja av er gamla IT-utrustning så skapar vi tillsammans en mer hållbar värld.