Inrego
Stocklists

Sverige blir först i världen med konsumtionsbaserade klimatmål

Nyheter 9 maj 2022 3 min läsning

Sebastian Holmström på Inrego.

Sverige är ett land som ska vara framkant när det gäller sitt miljöarbete och vi har länge haft ambitiösa klimatmål. Dock har vi missat omkring 60 % av utsläppen orsakade av svenskar när vi beräknar landets klimatutsläpp. Nu finns det ett nytt förslag från miljömålsberedningen som ska inkludera samtliga utsläpp orsakade av svenskar, även om produktionen eller konsumtionen sker utanför landets gränser. Inregos hållbarhetschef, Sebastian Holmström, reflekterar kring det nya lagförslaget.

Varför är det nya lagförslaget så viktigt?

De konsumtionsbaserade utsläppen står alltså för cirka 60 % av svenskarnas totala klimatpåverkan. Konsumtionsbaserade utsläpp omfattar det utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker. Utsläppen kan alltså ske både inom Sveriges gränser och i andra länder. Att inte se till de konsumtionsbaserade utsläppen utan endast på utsläpp som sker i Sverige missar vi alltså 60 % av utsläppen.

Sverige blir först i världen

Sverige blir först i världen med att inkludera utsläppen som vi orsakar utomlands. Utsläppen som skett utanför Sveriges gränser har alltså tidigare inte synts i våra beräkningar, men nu inkluderas dessa i Sveriges klimatmål. Ett beslut som är historiskt och som vi hoppas att fler länder inspireras av. Något som nu blir extra tydligt är att om vi ska nå målet ”Netto Noll” utsläpp till år 2045 måste våra utsläpp minska redan idag och i snabb takt.

Vad betyder detta för elektronik?

Om vi ser till elektronik kommer i snitt cirka 80 % av utsläppen från produktionen och cirka 7 % från transporterna, där de största delarna sker utanför Sveriges gränser. Inom dagens klimatmål där vi bara kollar på utsläppen som sker inom Sveriges gränser missar vi alltså de största delarna av klimatpåverkan från elektronik.

Detta betyder att vi måste tänka om helt när det gäller vår konsumtion av elektronik så som datorer, telefoner och skärmar. Det finns inte utrymme att fortsätta konsumera elektronik på det linjära sätt vi gör idag. Vi behöver tänka mer cirkulärt när vi konsumerar – antingen köpa återanvända produkter eller produkter med riktigt hög kvalitet som kan användas under flera livscykler. Vi måste använda våra produkter längre och återanvända dem när vi är klara med dem. För att nå klimatmålen måste vi tänka cirkulärt genom hela värdekedjan och se till att vi tar vara på resurserna vi använder.

Vill du veta mer?

Kontakta mig så berättar jag gärna mer!

Sebastian Holmström på Inrego.

Sebastian Holmström

Sustainability Manager

sebastian.holmstrom@inrego.se