Inrego
Stocklists

Sebastian Holmström ny hållbarhetschef på Inrego

Arbetsplats 26 oktober 2021 2 min läsning

Sebastian Holmström hållbarhetschef på Inrego.

Efter ett aktivt år med att driva Inregos hållbarhetsfrågor tillträder nu Sebastian Holmström rollen som Inregos hållbarhetschef. Det kommer skapa ytterligare fokus på hur Inrego kan påverka samhället och att gå mot mer cirkulära lösningar inom IT.

- Inrego driver ett ambitiöst hållbarhetsarbete och genom att vi arbetat med cirkulär ekonomi i praktiken i många år har vi tagit en unik position i samhället, säger Sebastian Holmström. Jag ser fram emot att ta detta till nästa steg för att Intero ska bli ännu mer proaktiva, leva som vi lär och skapa nya marknader och affärer.

Takten i klimatomställningen behöver öka och Inrego har en nyckelroll i att driva utvecklingen inom elektronik. Med större fokus på elektronikens klimatutsläpp under livscykeln blir återanvändning en allt viktigare del för att minska klimatpåverkan.

- Det finns en stor outnyttjad potential i den använda elektroniken, säger Sebastian Holmström. Jag ser fram emot att jobba för att mer elektronik ska få en andra chans. Att knyta ännu fler loopar i Sverige är något som jag ser fram emot leda tillsammans med kunder som vill visa vägen.