Inrego
Stocklists

Rekordstort intresse för cirkulär IT

Nyheter 13 december 2022 4 min läsning

Fredrik Spjut på Inrego - framför mobiler som återbrukas av Inrego.

Det är tydligt att det skett ett skifte i hur svenska företag resonerar kring användandet av deras IT-utrustning. Drivkrafterna som tidigare varit ekonomi och säkerhet har fått konkurrens – nu är det hållbarhet som är på allas läppar. Här berättar Fredrik Spjut, inköpschef på Inrego, om det rekordstora intresset för cirkulär IT.

Allt fler väljer att köpa och skicka tillbaka sina använda IT-produkter för att få ekonomisk ersättning och ge sina enheter ett längre liv. I november månad uppnådde Inregos kunder ett historiskt rekord i antal inskickade produkter för återanvändning, och under Black Week ökade försäljningen på återanvänd IT från Inrego med hela 28 procent från föregående år, trots att vi inte gav ut ett enda kampanjpris under den hysteriska konsumtionshögtiden. Att fler ser fördelarna med cirkulär IT säger något om det nuvarande marknadsläget. Vi är inte längre på väg mot en hållbar utveckling – vi befinner oss mitt i den.

Efterfrågan på hållbara IT-produkter har under de senaste åren ökat markant, där både varumärkeskännedomen och kundnöjdheten går hand i hand med ett cirkulärt tänk inom IT. I rapporten Sustainable IT, framtagen av Capgemini 2021, framgår att de företag som arbetar aktivt med hållbarhetsstrategier inom IT både har förbättrat deras nivåer för ESG (environmental, social and governance) och brand image med hela 61 procent. Dessutom har kundnöjdheten ökat 56 procent. Det är siffror som inte går att blunda för. Att jobba med cirkulära lösningar inom IT är gynnsamt – inte bara för miljön, utan även för lönsamheten i stort.

Ändå är det många företag som fortfarande inte riktigt är med på tåget än. Endast 18 procent av våra bolag har en hållbar strategi när det kommer till IT, och en majoritet av företagen på den globala marknaden upplever att de varken har den kunskap eller erfarenhet som krävs för att kunna implementera cirkulära IT-strategier. Det måste vi ändra på.

Tillsammans med er vill vi fortsätta ställa om vår marknad till en cirkulär ekonomi. Vi behöver bli bättre på att dela med oss om hur innovativa processer och kunskap kring återanvändning har möjliggjort ett ökat värde för rekonditionerad IT. Att vi idag har nått den nivån där företag kan få återanvänd utrustning som är precis lika bra som nyproducerad, utan att behöva utsätta vår planet för onödigt stora påfrestningar. Ni vet det, och det gör vi med. Det är dags att den kunskapen sprids globalt.

Med forskningsnära samarbete och 27 års erfarenhet i mitten av den cirkulära ekonomin vill vi dela med oss av vår kunskap. Vi har därför framställt en analys som gör att vi kan gå ner ända på komponentnivå för att ta reda på precis hur cirkulärt ett företag är inom IT, och hur de kan stärka sitt hållbarhetsarbete framöver. Med ökad medvetenhet kan vi bidra till stora utsläppsminskningar redan under år 2023, utan att behöva göra drastiska förändringar i vardagen. Genom att köpa 20 procent rekonditionerat och förlänga användningsperioden på den nuvarande IT-utrustningen med 1 år, kan ett företag minska så mycket som en tredjedel av sina totala koldioxidutsläpp.

Vi har alltid sagt att det ska vara lätt att göra rätt. Tack för att ni visar att det stämmer. Rekordet för november med det högsta resultatet av inskickade produkter på 27 år säger att vi inte längre behöver vänta på att andra ska göra omställningsarbetet åt oss. Tillsammans skapar vi nya trender och leder den hållbara utvecklingen framåt – redan idag.

Fredrik Spjut,

Head of Purchasing, Inrego

Fredrik Spjut på Inrego.

Fredrik Spjut

Head of Purchasing Sweden

fredrik.spjut@inrego.se