Inrego
Stocklists

RE:Sources omvärldsanalys: Parallella kriser utmanar globalt och lokalt

Nyheter 3 juni 2022 2 min läsning

en datorskärm i skogen  - Inrego.

Tidigare i maj samlades styrelsen för innovationsprogrammet RE:Source, där Inregos grundare Henrik Nilsson sitter med, för en omvärldsanalys om dagens läge och vart vi är i den hållbara omställningen.

Några delar som framhävdes i omvärldsanalysen:

  • Nationellt pågår mycket arbete för att öka takten i omställningen, både på policynivå och mer lokalt i företag och kommuner. Efterfrågan både när det gäller kunskap och innovation märks tydligt.

  • Pandemin har skapat stora fördröjningar i de globala värdekedjorna med komponentbrist och uteblivna leveranser som påtagliga konsekvenser.

  • Risken för livsmedelsbrist till följd av uteblivna skördar i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland togs upp som ett mycket allvarligt hot just nu.

  • Nya samhällsmönster under och efter pandemin har lett till plötsligt förändrade villkor för många branscher såsom exempelvis kontorsfastigheter, turism och restaurang.

  • Utmaningarna är många men vi vet idag ganska mycket om hur vi kan påskynda omställningen och bli mer resurseffektiva. Som det är idag saknas ofta de ekonomiska incitament som krävs för att få till ett brett genomslag för cirkulär ekonomi och hållbar resursanvändning.

  • Utöver styrmedel som gynnar cirkulär ekonomi krävs också beteendemässiga förändringar. Cirkulära lösningar som exempelvis second hand bidrar inte till en minskad konsumtion av nya fibrer och material om inte konsumtionen av nya plagg och andra produkter minskar.

Läs hela RE:Sources omvärldsanalys här.