Inrego
Stocklists

Experten: ”Om IT-produkter lever längre frigörs en otroligt stor potential för resurs och klimat”

Nyheter 29 mars 2023 6 min läsning

Vi har kommit till en punkt av så hög teknisk kapacitet på våra elektroniska produkter att de knappt kan bli mer energieffektiva – nu gäller det i stället att vi håller dem vid liv längre, förklarar forskaren Carl Dalhammar. Inrego träffade experten på cirkulär ekonomi för att diskutera ämnet som blir allt mer avgörande för att klara våra klimatutmaningar.

Carl Dalhammar är docent på Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet, samt forskare i Mistra REES. Han undervisar på flera mastersprogram och ägnar sig åt att undersöka hur vi kan förlänga livscykeln på våra produkter samt skapa miljöpolitiska styrmedel för att stödja cirkulära affärsmodeller.

Hur väcktes ditt intresse för den cirkulära ekonomin?

När jag började forska 1999 ville jag hoppa in på något nytt område. Cirkulär ekonomi som koncept fanns inte riktigt då. Jag började studera området och insåg att det fanns mycket outforskat. Idag har vi en mängd olika lagförslag, och det finns mycket att undersöka och vidareutveckla.

Varför är den cirkulära ekonomin viktig?

Det är miljömässigt avgörande att våra produkter eller åtminstone komponenterna i produkterna hålls vid liv längre. Vi har kommit till en punkt där vi lyckats energieffektivisera produkterna till en hög teknisk kapacitet. Ett tydligt exempel är vitvaror som idag inte kan bli så mycket mer energieffektiva. Nu är det därför relevant att vi håller produkterna vid liv längre.

I längden blir det en säkerhetsfråga också, där vi måste investera för att kunna återanvända produkter och näringsämnen på ett enklare sätt. Precis som att sjukhus som har tillgång till flergångsprodukter blir mindre beroende av leverantörskedjor gäller det även IT-sektorn. Kan vi lagra datorer och återvinna fler ämnen hemmavid så skapar vi en starkare och mer uthållig resurstillgång.

Vad är det mest effektiva sättet för att förlänga produkters livscykel?

Att förlänga livstiden på produkter kan göras på två olika sätt, där det bästa såklart är att man från början designar produkten för ett längre liv med en hög reparerbarhet. Det näst bästa är att man återtillverkar produkten, vilket är precis vad ni gör på Inrego.

Just nu finns ett lagförslag från EU om Rätt att reparera. Det är ett exempel på hur vi snart kommer kunna förlänga användningsperioden på produkter på ett mer strukturellt sätt. Det är bland annat ett Ekodesigndirektiv som tvingar orginaltillverkaren att släppa reservdelar och manualer till oberoende reparatörer och till viss del även konsumenter.

Vilka är de tre viktigaste skälen till att IT blir en självklar del av det cirkulära?

Om man för det första tittar på IT från ett livscykelanalysperspektiv så ligger miljöpåverkan av IT i produktionsfasen. Därför är det viktigt att vi inte producerar mer än vi behöver, utan i stället fokuserar på att hålla produkterna vid liv längre. Dessutom finns det mycket giftiga material inom sektorn, så om alla IT-produkter lever längre frigörs en otroligt stor potential för resurs och klimat.

För det andra är IT en produktgrupp som har ökat drastiskt i användning under de senaste årtiondena, och det finns ingen anledning att tro att det är ett område som inte kommer fortsätta att växa. Mycket av vår värld kommer i framtiden bygga på en IT-logik – en elbil i framtiden kommer antagligen att se ut som en iPhone på hjul.

Slutligen berör cirkulär IT de sociala aspekterna. Det handlar om frågor som vem som har rätt att delta i den digitala ekonomin. Numera ingår det i socialbidragsnormen att våra barn ska ha en dator för att kunna göra hemuppgifter. Hur skapar vi ett system som gör att alla har råd med en dator? Här kan cirkulära lösningar spela en stor roll för rätten att ta del av den digitala utvecklingen.

Hur kan vi på ett effektivt sätt skapa en hållbar omställning genom cirkulära lösningar?

Vi behöver ett utvecklat ekonomiskt regelverk på plats för att gynna det cirkulära. Vi kanske inte kan höja skatter på resurser, men vi kanske kan minska dem på värdebevarande resurser. Vi behöver helt enkelt göra det billigare att reparera.

En annan nyckelfaktor är att reglera produkterna mer. Om vi gör dem mer reparerbara så gynnar det allt ifrån privatanvändaren till att det blir lättare för reparationsverksamheter. Ofta behöver man exempelvis skrota en hel laptop eller skoter, bara för att batteriet är så svårt och tidskrävande för en oberoende reparatör att byta ut.

Hur kan företag ta sitt ansvar och driva på den cirkulära ekonomin?

Man kan driva på den cirkulära ekonomin genom att köpa eller sälja IT med er på Inrego. Att köpa rekonditionerat eller sälja av produkterna är otroligt viktigt. Vissa företag och kommuner säger ju att de inte kan köpa återtillverkat, men då kan de åtminstone sälja av den utrustning som inte längre används. Ett annat sätt är att använda sig av serviceavtal på IT där man hyr utrustningen under en begränsad period. Då kan ju utrustningen cirkuleras med er för att sedan användas igen av någon annan.

Är ni intresserade av hur ert företag kan gynnas av cirkulära lösningar?

Hör av er! Vi är redo att hjälpa er ta steget in i den cirkulära ekonomin.