Inrego
Stocklists

Inrego deltar i debatt om den omfattande klimatpåverkan från slängda returer

Nyheter 20 juni 2023 2 min läsning

Inrego har tillsammans med flera framstående företag inom återbruksbranschen skrivit en debattartikel om svenskarnas ohållbara konsumtionsmönster och den växande problematiken med returer inom e-handeln.

Nyligen deltog Inrego i en debattartikel som publicerades på GP.se med titeln "Slängda klädreturer är bara toppen av isberget". I artikeln uppmärksammar vi granskningen av SVT som visar att upp till 40% av alla e-handlade klädesplagg returneras. Denna höga returandel har väckt debatt och frustration, och även om det är ett stort problem ser vi riskerna med att den verkliga klimatproblematiken hamnar i skymundan – svenskarnas överkonsumtion.

Inrego, tillsammans med andra aktörer som deltar i debatten, framhåller att fokus måste ligga på hållbar konsumtion och återbruk av befintliga produkter för att göra en betydande skillnad för miljön. För att nå våra klimatmål krävs både direkta styrmedel som främjar återbruk och design av produkter med återbruksmöjligheter. Dessutom är konkreta åtgärder nödvändiga för att minska kostnaderna för att återintroducera produkter på marknaden och främja övergången till en cirkulär ekonomi.

Inrego fortsätter driva på utvecklingen av återbruk och hållbar IT-hantering. Genom att aktivt delta i debatten och samarbeta med andra företag och organisationer strävar vi efter att skapa en mer hållbar konsumtion, där vi minskar vårt resursutnyttjande och tar vara på de material som redan producerats.

Genom att adressera problemet med slängda klädreturer och lyfta fram behovet av hållbar konsumtion och återbruk, kan vi tillsammans minska den negativa klimatpåverkan och skapa en mer hållbar värld för kommande generationer.

Ta del av debattartikeln i sin helhet här: "Slängda klädreturer är bara toppen av isberget", publicerad på GP.se.