Inrego
Stocklists

Hur kan företag hantera sin IT både ekonomiskt och hållbart?

Nyheter 25 november 2021 3 min läsning

Fredrik Spjut på Inrego.

Idag konsumeras elektronik mer än någonsin och ju fler elektronikprodukter som tillverkas desto högre blir koldioxidutsläppen. Av en elektronikprodukts totala klimatpåverkan sker omkring 80 procent vid produktionen. Elektronikavfallet ökar ständigt vilket lett till att elektronik är världens mest snabbväxande avfallsström. Hur kan vi i stället spara på planetens resurser genom att hantera våra IT-produkter cirkulärt? Fredrik Spjut, inköpschef på Inrego, berättar mer om hur vi som företag kan hantera IT på ett hållbart och ekonomiskt sätt.

Varför är återanvändning bättre än återvinning?

Tillverkningen av en vanlig laptop genererar upp till 1200 kg osynligt avfall och har kostat planeten mängder av resurser så som vatten, mineraler, tid och arbetskraft. Återanvändning av IT-produkter möjliggör till en effektivare användning av dessa material. Idag återvinns ett stort antal produkter som egentligen har ett ekonomiskt värde och flera livscyklar kvar att leva. Så att återvinna en produkt som kan återanvändas är inte bara en belastning för miljön utan även en ekonomisk förlust.

Återvinning genererar egna föroreningar. Återanvänder vi i stället IT-produkten och ser till att den görs användbar igen, förorenar vi inte miljön på nytt och värnar jordens redan begränsade råvaror.

Vad ska man tänka på om man vill hantera sina använda IT-produkter hållbart när man är klar med dem?

Det finns flera hållbara alternativ för att hantera sina använda IT-produkter som ofta är lätta att implementera. I de flesta fall är produkten funktionell och det finns värde kvar, då är det viktigt att se till att den återanvänds och inte återvinns. Även komponenterna i en produkt som inte längre är användbar kan återanvändas.

Idag finns det flera tjänster för att hantera sin IT cirkulärt. Se till att välja en leverantör som är expert på det du är ute efter. Med hjälp av en professionell partner kan du vara säker på att dina IT-produkter hanteras säkert samt att all data raderas enligt GDPR-standard innan den återanvänds. En partner kan även hjälpa dig att utveckla en rutin för återanvändning av IT-produkter som även stödjer dina hållbarhetsmål.

Varför ska man sälja sin använda elektronik till Inrego?

Inregos process för att återanvända IT-produkter bygger på både effektivitet och säkerhet. Vi har ett starkt team som är genuint intresserade av dig som kund och vill hjälpa dig att implementera den mest optimala lösningen för just ditt företag utifrån miljö, säkerhet och ekonomi. Vi ser till att anpassa våra tjänster för att matcha just dina behov.

Vi är experter på hur man som företag maximerar återanvändning av IT och vi delar gärna med oss av vår kunskap. Samtidigt är vi alltid intresserade av feedback, bättre samarbetsmodeller och hur våra tjänster kan hjälpa ditt företag att nå era hållbarhetsmål.

Behöver du hjälp med hur du kan hantera din elektronik mer cirkulärt? Kontakta oss här så vägleder vi dig till en lösning som passar dig och ditt företag!