Inrego
Stocklists

Henrik Långmark blir Inregos nya miljö- och kvalitetsansvarig!

Arbetsplats 14 juni 2022 2 min läsning

Henrik Långmark på Inrego.

I maj gick Henrik Långmark in som Inregos nya miljö- och kvalitetsansvarige och kommer arbeta nära Inregos COO samt hållbarhetschef för att ta ytterligare kliv i Inregos hållbarhetsarbete och driva på den cirkulära ekonomin för elektronik.

Närmast kommer Henrik från Polismyndigheten där han arbetat som hållbarhetssamordnare nationellt genom att ställa och följa upp miljökrav och socialt ansvar inom upphandling och inköp. Tidigare har Henrik även jobbat med miljöledningssystem centralt inom Region Sörmland.

Hur kommer det sig att du valde att börja på Inrego?
Jag fastnade framför allt för Inregos affärsidé, som på ett tydligt sätt visar att cirkulära affärsmodeller är lönsamma. Globalt blir det allt större fokus på hållbarhet, där återanvändning och rekonditionering av produkter essentiellt för en hållbar framtid. Där har Inrego en viktig och intressant position sedan många år. Sedan finns också en påtagligt trevlig och välkomnande atmosfär som jag kände av direkt när jag klev in genom dörren.

Hur hoppas du kunna använda din tidigare erfarenhet i ditt nuvarande arbete?
Jag har tidigare jobbat med miljö- och kvalitetsledningssystem, samt med att ställa och följa upp hållbarhetskrav i offentlig upphandling. Inrego har certifierade ledningssystem enligt miljö, kvalitet, arbetsmiljö och informationssäkerhet som är viktiga verktyg för att omsätta olika lagkrav och kundkrav i verksamheten. Min ambition är att vi ska fortsätta förvalta och utveckla dessa system på ett utvecklande och givande sätt. Sedan tror jag att min erfarenhet av att jobba med kravställning och avtalsuppföljning kommer att komma till nytta i dialoger med både leverantörer och återförsäljare.

Vad ser du fram emot framöver?
Under min första vecka har jag praktiserat i produktionen med bland annat sortering, testning och orderhantering. Detta har varit både roligt och lärorikt för att förstå olika processer och att lära känna alla nya kollegor.