Inrego
Stocklists

GUIDE: Så uppnår ni era hållbara nyårslöften med IT

Nyheter 8 december 2022 6 min läsning

Sebastian Holmström, Inregos hållbarhetschef.

Elektronik är ofta en blind-spot när det kommer till hållbarhet. Få vet att upp till 25 procent av tjänstemannaorganisationers klimatpåverkan kommer ifrån deras IT, samtidigt som 80 procent av utsläppen genereras under just produktionen av ny elektronik. Med relativt enkla medel går det därför att drastiskt minska företags klimatpåverkan – utan att behöva göra större förändringar i vardagen. Vår hållbarhetschef, Sebastian Holmström, berättar om hur ni kan sätta, mäta och följa upp era hållbara nyårslöften genom IT.  

En ökad medvetenhet om klimatförändringar och större krav på redovisning från nationell nivå har lett till att många företag prioriterar hållbarhetsfrågor. Svenska företag idag både vill och behöver arbeta med hållbarhet, men ändå är det inte alltid så lätt att gå från ord till handling. Att lägga effektiva strategier som står sig över tid kan vara en svår nöt att knäcka, framför allt när okunskapen kring vår tekniks klimatpåverkan fortfarande är utbredd på marknaden. Faktum är att även om elektronik idag är en central del av alla företag oavsett bransch, så har färre än hälften av världens VD:ar koll på vilket avtryck deras elektronik har. Som hållbarhetschef pratar jag dagligen med kunder som blir förvånade över hur stora koldioxidbesparingar som går att göra bara genom att tänka smart kring deras användning av IT.  Här är mina fyra bästa tips för att ni ska kunna uppnå era hållbara nyhetslöften genom IT.

1.      Sätt tydliga och mätbara mål att följa upp över tid. De företag som är bäst på att få saker gjorda inom hållbarhet är de som har tydliga målsättningar, aktivt mäter processen och följer upp arbetet över tid. Som utgångspunkt för varje hållbarhetsstrategi behövs därför en tydlig nulägesanalys som går att jämföra på både 1, 3 och 5 års sikt. Under året har vi på Inrego låtit genomföra en total klimatberäkning av hela vår verksamhet i allt ifrån transport till produktionsanläggning, leverantörer och förpackningar. Kartläggningen identifierade områden vi redan idag har kommit långt inom, och områden som behöver prioriteras för att kunna öka takten mot koldioxidneutralitet. Med karta och kompass blir målet utstakat och lätt att arbeta mot, samtidigt som vi minimerar riskerna för att tappa riktning eller fart längs vägen.

Om ni har behov av en nulägesanalys kan vi på Inrego kan hjälpa er att få total insyn av er IT-användning. Vi gör omfattande analyser av ert klimatavtryck av IT, ger rekommendationer för hur ni kan minska era miljömässiga och ekonomiska utgifter, och ser över vilka delar av er befintliga utrustning som har behov av uppdatering eller fungerar väl en period till. Med kunskap och medvetenhet om era utsläpp blir det tydligt vilka åtgärder som bör prioriteras. 

2.      Sätt både visionsrika mål för långsiktigt arbete, och konkreta delmål som är nåbara i närtid. På Inrego har vi flera mål utstakade på både kort och lång sikt. Till år 2030 ska vi vara koldioxidneutrala i hela vår näringskedja, men redan om två år ska vi kunna leverera fossilfri logistik inom Sverige. Kombinationen ger en verkningsfull riktning i arbetet likväl som en handfast strategi att hålla sig till över tid.

3.      Engagera medarbetare i omställningsarbetet, och motivera varför. De företag som ser möjligheter i stället för begränsningar är de som snabbast kan skapa lönsamhet under nya förutsättningar. Det gäller framför allt när det kommer till att genomgå en hållbar omställning. Genom att aktivt kommunicera era ställningstaganden både internt och externt skapar ni rätt förutsättningar för att accelerera ert hållbarhetsarbete i rätt riktning. Med ett ledarskap som motiverar varför och tydligt kan förankra val skapas en stabil grund i förändringstider.

4.      Samverka med andra aktörer som kan hjälpa er att utvecklas hållbart. För att kunna snabba på omställningen krävs samverkan både mellan forsknings- och företagssektorn, och privata aktörer emellan. Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har vi tagit fram en CO2-beräknare som beräknar koldioxidbesparing ända ner på komponentnivå. När ni säljer era produkter till oss får ni en exakt siffra att redovisa i er hållbarhetsrapportering, och från och med i somras får ni dessutom en garanterad prisbild för återköp, som ni får redan vid inköp. Det ska vara lätt att göra rätt, och det blir det med god samverkan företag emellan.

Att genomföra hållbara nyårslöften redan under nästa år behöver inte vara så svårt. Upp till 25 procent av utsläppen på tjänstemannaorganisationer kommer idag från elektroniken, och samtidigt kommer 80 procent av utsläppen från produktionen. Genom att använda elektroniken längre, köpa återanvänt och se till att sälja vidare det ni är klara med så skapar ni drastiska utsläppsminskningar utan att behöva göra förändringar som blir märkbara på företaget. Med Inrego får ni konkreta siffror på alla era ekonomiska och miljömässiga besparingar, och hjälp med att mäta och följa upp processen längs vägen.

Stort lycka till med era hållbara nyårslöften,

Sebastian Holmström,

Hållbarhetschef Inrego

Sebastian Holmström på Inrego.

Sebastian Holmström

Sustainability Manager

sebastian.holmstrom@inrego.se