Inrego
Stocklists

Från lokal datorbutik i Lund till globala hållbara IT-lösningar genom innovation och framstående företagskultur

Nyheter 26 september 2023 2 min läsning

Från lokal datorbutik i Lund till globala hållbara IT-lösningar genom innovation och framstående företagskultur.

1995 startade Inrego en butik i Lund med målet att erbjuda begagnade datorer till studenter. Idag, nästan tre decennier senare, har vi etablerat oss som en världsledande aktör inom cirkulära IT-tjänster med 170 dedikerade medarbetare, närvaro i över 90 länder, och en årlig omsättning på 400 miljoner kronor.

Det som utmärker Inrego? Dels en innovativ strategi för cirkulär IT och dels en djupt rotad företagskultur. För oss ligger fokus på att maximera användningen av resurser, material och produkter. Återanvändning ser vi inte bara som en hållbar metod utan även som en nyckel till framtidens cirkulära ekonomi, som är så viktig för vår planet.

Inregos kultur, etablerad av grundaren Henrik Nilsson, har alltid varit dess puls. Mottot: "Rak rygg, Glada ögon, Stort hjärta och Mycket vilja" har varit företagets kompass sedan start. Kulturen innebär en konstant strävan efter förbättring, inte bara som en leverantör av hållbar IT, utan också som en hållbar arbetsgivare.

För att säkerställa en skalbar kultur under tid av tillväxt valde vi att samarbeta med kulturbyrån Wildfire Attitude. Med samarbetet har Inrego fortsatt stärka sin företagskultur och tillsammans har vi arbetat fram en kulturmodell som stödjer företagets ledare i deras arbete med att hålla kulturen levande, dynamisk och relevant.

Det är uppenbart att våra insatser har gett resultat. Medarbetare beskriver Inrego som ett företag med entreprenörsanda och en "can-do"-attityd. Dessutom har Inregos eNPS-poäng, ett tecken på medarbetarnas engagemang, skjutit i höjden med hela 40 punkter.

Henrik Nilsson sammanfattar det väl: "Vi har bara börjat". Med blicken mot framtiden fortsätter Inrego att sträva efter stora framgångar, med både innovation och kultur som drivkrafter.

Läs Wildfires artikel om arbetet med Inrego:

https://wildfire.se/2023/08/kulturen-har-varit-avgorande-for-den-hallbara-it-framgangssagan-inrego/