Inrego
Stocklists

Fem kommuner tar stora steg mot en cirkulär IT-hantering

Pressmeddelanden 24 oktober 2023 3 min läsning

Fem kommuner tar stora steg mot en cirkulär IT-hantering.

Med Agenda 2030 i fokus väljer nu kommunerna Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar att både köpa rekonditionerad teknik, och sälja vidare den IT som inte längre används. Det förväntade återtaget uppgår till 18 000 produkter. 

Upphandlingen som blev klar i slutet av sommaren är ett bevis på att kommunerna i Uppland arbetar aktivt med cirkulär ekonomi för att nå Agenda 2030. IT-centrum, som samordnar tekniken för de fem kommunerna i Uppland, har inlett ett fyra år långt avtal med Inrego för att erbjuda rekonditionerad teknik till sina verksamheter, och säkerställa att använd IT får ett nytt liv. 

- Den här upphandlingen är ett fantastiskt exempel på hur enkelt det är för offentlig sektor att spara utsläpp och pengar genom att ställa krav på cirkularitet i upphandlingar, och vi är mycket tacksamma att få förtroendet att hjälpa kommunerna i deras arbete mot en hållbar omställning, säger Stefan Hållberg, ansvarig för affärer med offentlig sektor på Inrego. 

80% av utsläppen från en IT-produkt sker under tillverkningen – återanvänd IT har därför ett markant lägre klimatavtryck än ny. Genom samarbetet kommer kommunerna sänka sina utsläpp från IT drastiskt. Vid varje återtag får även IT-centrum utsläppsbesparingar återrapporterade. 

- Med endast sju år till Agenda 2030 är detta ett naturligt steg för oss att ta. För oss är det viktigt att produkterna som vi inte längre är i behov av kommer till användning och hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt. Vi är glada att genom denna upphandling kunna ta stora kliv mot våra miljömål och cirkularitet i Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar, säger Niklas Lindh, upphandlare på IT-centrum. 

Upphandlingen kommer ge kommunerna ekonomisk vinning på produkterna de inte längre behöver, och tillgång till högkvalitativ IT för nästintill halva priset från nytt. Kommunerna kommer även få koldioxidbesparingar och raderingscertifikat återrapporterat ända ner på komponentnivå. 

Upphandling är ett starkt verktyg för omställningen till cirkulär ekonomi. Vi ser en trend där fler och fler kommuner på senaste tiden börjat upphandla cirkulär IT. Tidigare har även kommuner som Ljusdal och Nynäshamn upphandlat cirkulärt, och det är tydligt att allt fler antar en konkret strategi för att nå sina klimatmål. Vi är också glada när kommuner väljer att hushålla med skattebetalarnas pengar genom att både se till att få betalt för den utrustning som inte längre används, och upphandla inköp av IT på ett ekonomiskt effektivt sätt, säger Sebastian Holmström, Hållbarhetschef på Inrego. 

Om IT-centrum 

Den gemensamma IT-nämnden för fem kommuner i Uppland. Nämndens ansvarsområde är övergripande IT-strategiska och IT-taktiska frågor samt IT-operativa insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden.  

Om Inrego 

Inrego är ett företag som erbjuder världsledande cirkulära IT-tjänster till hållbara organisationer och företag sedan 1995. Årligen återanvänds 350 000 IT-produkter och 76 500 ton CO2 besparas.  

Isabell Bergström

Kommunikatör

isabell.bergstrom@inrego.se