Inrego
Stocklists

Miljösmarta kontor får mer för utsläppen: 15 för 1

Nyheter 1 december 2023 4 min läsning

datorer från Inrego - rekonditionerade och begagnade.

6 för 1 på datorer, 39 för 1 på skärmar, och hela 325 för 1 på telefoner. Det är verkligheten för miljösmarta företag som väljer att satsa på rekonditionerad IT till sina anställda.

Färska siffror från Inregos rapport om IT-produktens klimatpåverkan framgår att det finns stora miljövinster med cirkulär IT.

Om ni köper in helt nya produkter blir utsläppen för utrustningen totalt 855 kg CO2e per medarbetare. Väljer ni istället att köpa in rekonditionerad IT-utrustning blir utsläppen endast 57 kg per medarbetare. Det innebär att ni kan köpa in komplett IT-utrustning till 15 medarbetare för samma utsläpp som 1 ny. 

Klimatfördelar med cirkulär IT

Klimatförändring och miljöförstöring har blivit en av vår tids största utmaningar. För att lösa denna utmaning och minska vår miljöpåverkan måste vi minska våra utsläpp av växthusgaser och använda jordens resurser smartare. Cirkulär IT innebär bland annat hållbara leverantörskedjor, längre livslängd på produkter, uppgradering, återanvändning av produkter och komponenter samt ansvarsfull avfallshantering.

Klimatfördelarna med cirkulär IT är stora och det är varken svårt eller krångligt som företag att göra sin IT mer cirkulär. Genom att välja rekonditionerad IT bidrar ni till att behovet av nytillverkning minskar samt att mängden elavfall reduceras. 

Minskat elavfall genom återanvändning

De senaste tio åren har svenska arbetsplatser använt 9,3 miljoner datorer och därtill mängder med mobiltelefoner, skrivare, servrar och annan IT-utrustning. Detta har resulterat i en ofattbar mängd elavfall. Varje år genereras elavfall som överträffar vikten av hela kinesiska muren, den tyngsta sammanhängande konstruktionen på jordens yta.

Elavfall är världens snabbast växande avfallsström och dessutom det avfallsslag med störst miljöpåverkan per kilo. IT-produkter innehåller farliga ämnen som kan ha stor skada på djur och natur om det hamnar ute i naturen, dessutom innehåller det flera värdefulla metaller som behöver stanna i kretsloppet och komma till nytta i nya produkter. 

Genom återanvändning av IT ser vi till att elektronikprodukter får fler livscykler och används så länge som möjligt.

Minskat behov av nytillverkning

Hälften av alla koldioxidutsläpp från IT genereras under tillverkningen av produkter. En enda laptop ger upphov till cirka 280 kilo koldioxidekvivalenter. Det tillkommer sedan cirka 1 200 kilo gruvavfall och en jakt på konfliktmineraler där mänskliga rättigheter ofta ignoreras.

När vi minskar behovet av nytillverkning minskar vi också människans negativa påverkan på miljön. Genom att välja rekonditionerad IT-utrustning för dina anställda kan ditt företag spara i snitt 800 kg koldioxidutsläpp per person. I längden gör det en stor skillnad för klimatet. 

Ekonomiska fördelar med cirkulär IT

Att köpa in rekonditionerad IT när ni anställer ny personal har som sagt flera klimatfördelar, men det kommer även med stora ekonomiska fördelar. Återanvänd IT kostar uppemot halva priset mot att köpa nytt. Ska ni köpa in datorer, mobiler och skärmar till flera nyanställda kan ni med andra ord spara in en hel del pengar.  

"Företag som inte använder cirkulär IT i dagsläget kommer att bli förvånade över att det lönar sig även ekonomiskt att göra den här övergången" säger Mattias Aronsson, Inrego.

Rekonditionerad IT har dessutom en mindre värdeminskning. Fabriksnya datorer minskar i värde med 30 procent direkt när ni öppnar förpackningen. Gör ni en investering på 100 000 kronor förlorar ni alltså 30 000 kronor direkt. Rekonditionerade datorer har istället en värdeminskning på cirka 4 procent per månad. Köper ni in samma mängd datorer ligger investeringen endast på 50 000 kronor.

Nå era klimatmål med Inrego

Gör som en fjärdedel av alla företagare - köp rekonditionerat! Tillsammans med oss på Inrego blir det enkelt att investera i rekonditionerad IT och minska era utsläpp kopplade till IT. När ni ska anställa ny personal finns vi här och skräddarsyr en lösning med alla de rekonditionerade IT-produkter ni behöver. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er att nå era klimatmål.