Inrego
Stocklists

Vi är i första hand experter på hållbarhet och rådgivare till våra kunder

Arbetsplats 7 november 2022 4 min läsning

Skruva på en laptop i Inregos produktion.

Att man inom cirkulär IT gör bästa ekonomisk vinst på produkter som använts i två till tre år från fabriksnytt inköp är ingen hemlighet. Produkterna är då i så pass bra skick att de utan någon större rekonditionering går att sälja igen. Men som experter på hållbarhet är vårt främsta intresse inte att maximera ekonomisk vinning. I stället vill vi skapa optimala och hållbara IT-lösningar till våra kunder, skriver Fredrik Spjut, Head of Purchasing på Inrego.

Det är direkt korrelerande att ju bättre skick produkterna vi får in är i, desto mer kan vi få ut av dem i en andra- eller tredjehandsförsäljning. Ändå strävar vi inte efter att ta in produkter så tidigt som möjligt, utan betonar i stället för våra kunder att den mest hållbara produkten är den de redan har. Just nu utvecklar vi därför en modell för rådgivning, granskning och kontrollering av våra kunders IT-utrustning, i syfte att möjliggöra för företag att kunna ta ännu mer hållbara beslut.

Hur vet man egentligen när det är dags att uppdatera sin IT-utrustning? Den frågan inkommer ofta till oss, och många väljer att köpa nytt tidigare än de behöver i stället för att maximera utrustningens kapacitet och låta användningsperioden löpa hela linan ut. Det vill vi på Inrego ändra på. Genom att finnas där som rådgivare kan vi granska och pröva våra kunders produkter för att synliggöra vilka enheter som behöver uppdateras och vilka som fortfarande är i tillräckligt bra skick för att användas på företaget ett tag till. På så vis ser vi till att utnyttja den fulla potentialen hos de enheter som redan finns, och uppdaterar endast de delar av utrustningen som har behov av det. Med mer kunskap om IT-utrustningens tillstånd kan företag ta mer nyanserade beslut kring inköp, och således även minska sina finansiella utgifter. Samtidigt minskar de också sitt ekologiska fotavtryck, eftersom elektronisk utrustning är bland de största klimatbovarna på marknaden.

Genom att köpa 20 procent rekonditionerat och förlänga livstiden med ett år på IT, kan företag minska sina utsläpp med hela 35 procent.

Hur stor reducering som sker på värde och prestanda över tid skiljer sig från varumärke till varumärke, men generellt sett ser vi ett dropp efter 3–5 års tid. För en dator som hamnat i skrivbordslådan börjar värdet sjunka med 4–5 procent per månad redan andra året från inköp. Vi vill därför finnas tillgängliga för våra kunder redan vid inköp för att ge ett restvärde och konsultation.

Varje månad strömmar 25 000 enheter genom vår produktion, och efter rekonditionering läggs strax under 20 000 enheter ut på marknaden igen. Vår återanvändningsgrad på datorer är hela 95 procent. För att kunna förlänga användningsperioden till en sådan hög procentandel krävs en långt utvecklad process för rekonditionering, vilket vi skaffat oss under de 27 år vi varit aktiva i branschen. Men vi aktar oss från att klappa oss själva på axeln, och fokuserar i stället på att ständigt utvecklas och leverera de främsta IT-lösningarna till våra kunder. Att vi nu utvecklar en modell för att bli ännu bättre i vår expertis och rådgivning är därför givet. Tillsammans med våra kunder bevisar vi för omvärlden att IT inte längre är en slit- och slängvara.

Vill ni också skicka in er använda utrustning till oss? Klicka här för att läsa mer.

Fredrik Spjut på Inrego.

Fredrik Spjut

Head of Purchasing Sweden

fredrik.spjut@inrego.se