Inrego
Stocklists

Expert: ”IT kan vara en fantastisk möjliggörare för att vi ska klara miljö- och hållbarhetsmålen planetärt”

Nyheter 12 maj 2023 6 min läsning

Expert: ”IT kan vara en fantastisk möjliggörare för att vi ska klara miljö- och hållbarhetsmålen planetärt”.

Elin Bergman, Sveriges främsta expert inom den cirkulära ekonomin, gör en framtidsspaning i den cirkulära IT-branschen. Dessutom ger hon sina bästa tips på hur ditt företag kan tänka strategiskt kring en resurseffektiv IT-hantering.

Elin Bergman är en av de största namnen inom cirkulär ekonomi just nu. Som COO på det cirkulära nätverket Cradlenet och medgrundare av Nordic Circular Hotspot, ägnar hon sin tid till att driva på en cirkulär omställning och kompetensutveckla både näringsliv och politiker.

-          Idag lever vi i en slit-och-släng-ekonomi, där vi köper en massa onödiga saker av dålig kvalité som ofta är gjorda av fossil energi och av ohållbara material. De är producerade för att snabbt gå sönder och slängas bort, för att man sedan ska köpa nytt igen. Håller vi på så kommer planetens resurser ta slut och vi kommer drunkna i avfall samtidigt som vi förstör klimat och miljö, förklarar Elin.

I en cirkulär ekonomi designas produkter av högsta möjliga kvalitet och för att kunna uppgraderas, repareras och om möjligt delas i stället för att ägas. Detta tankesätt är ett ”nygammalt” angreppssätt, och behöver återupptas i stor skala för att vi ska kunna klara av en hållbar omställning. Elin förklarar att i en cirkulär ekonomi så använder man alla material så resurseffektivt och länge som möjligt. På så sätt bibehålls värdet längre, och vi undviker onödigt avfall. Hus, infrastruktur och vägar designas och byggs av redan recirkulerade material som produceras på ett så hållbart sätt som möjligt med tanken är att de ska hålla i många generationer. Nu sker liknande projekt inom olika branscher för att öka reparerbarheten och livslängden i produkter vi använder dagligen.

-          Intresset för cirkulär ekonomi är enormt just nu. Det är många företag som är intresserade av hur de kan ställa om och produktutvecklingen är i full gång. Det enda som bromsar just nu är tyvärr politiken, menar Elin.

I en framtidsspaning inom IT-branschen ser Elin att det kommer bli ett större fokus på miljömässig hållbarhet, som dessutom mäts i realtid. Den hårdvara som finns kommer vara av mycket högre kvalité och designas för att uppgraderas och repareras. Elin ser även att introduktionen till EU:s produktpass, där hanteringen av alla våra produkter, material och komponenter blir helt spårbara och transparenta, kommer att skynda på den cirkulära omställningen rejält.

-          Jag tror att det i närtid kommer ske ett större skifte, där varje organisation kommer titta mer på vilka behov man har istället för vilka verktyg eller produkter man behöver äga. Dessutom kommer flexibla tjänstelösningar bli mer eftertraktade, eftersom team som snabbt förändras behöver IT-lösningar som är anpassningsbara efter deras behov, förklarar Elin.

IT är både en nyckel och en utmaning för att vi ska kunna uppnå våra klimat- och miljömål. Omkring 15 procent av företags klimatpåverkan kommer just från deras IT-utrustning, där största delen av klimatpåverkan sker under produktionen. Att många företag blundar för den stora klimatpåverkan som deras datorer, skärmar och telefoner står för, ser Elin som problematiskt.

-          Det är ju så klart ett stort problem, men som går att lösa genom att man byter till mer hållbara produkter. Man behöver också se till att alla leverantörer av energi, IT-system och annat, är så hållbara som möjligt och drivs med förnybar energi, fortsätter hon.

Trots utmaningarna ser Elin också att en stor del av lösningen finns i IT. Om vi skulle övergå till en cirkulär ekonomi har vi möjlighet att minska den globala klimatpåverkan med 45–70 procent.

-          Utan IT blir det väldigt svårt för företag att hålla koll på sin klimat- och miljöpåverkan, energianvändning, vilka resurser de nyttjar eller hur värdekedjorna ser ut eller kan förbättras. Många av de cirkulära affärsmodellerna som ”Produkt-till-tjänst” (PaaS) går exempelvis inte heller att genomföra utan IT. Så IT kan även vara en fantastisk möjliggörare för att vi ska klara miljö- och hållbarhetsmålen planetärt, menar Elin.

Det finns mycket företag kan göra med sin IT för att skapa hållbara lösningar. Elins främsta tips till företagsledare är att se till att deras produkter hålls vid liv längre.

-          Det bästa ett företag kan göra är att se till att inte byta ut sina IT-produkter så fort nya modeller kommer ut på marknaden, utan istället behålla dem så länge som möjligt. När produkterna väl behöver bytas kan de säljas till en återtagsleverantör som exempelvis Inrego, så att resurserna kan tas omhand på bästa sätt, avslutar Elin.

Vill du veta mer om hur du kan skapa cirkulära IT-lösningar på ditt företag? Klicka här, så hjälper vi er.