Inrego
Stocklists

EU-förslag: Stärk konsumenträtten att reparera prylar

Nyheter 12 maj 2023 4 min läsning

För att kunna uppnå EU:s klimat- och miljömål behöver vi sänka våra CO2-utsläpp och ställa om till grön ekonomi. Detta innebär att vi istället för att leva i ett slit- och slängsamhälle går över till ett välfungerande kretslopp där vi använder produkter så länge som det går och reparerar när det är möjligt, istället för att köpa nytt. 

EU har som mål att uppnå en cirkulär ekonomi till år 2050 och en viktig del i handlingsplanen är att stärka rätten till att reparera prylar. EU-kommissionen har nu lämnat in ett lagförslag som innebär att konsumenter inom EU ska ha rätt att reparera sina trasiga prylar.

Vad innehåller EU:s nya lagförslag?

EU:s nya lagförslag “Rätt att reparera” innehåller ett flertal åtgärder för att göra det mer lockande för konsumenter att reparera sina produkter och för att ställa högre krav på återförsäljare. Några av de punkter som finns med i förslaget är följande:

  • Konsumenten ska bli erbjuden reparation istället för byte av en vara som omfattas av garanti, så länge det inte blir dyrare.

  • Konsumenten ska kunna kräva att få en produkt reparerad inom 5–10 år efter att den har tillverkats.

  • Det ska bli enklare för konsumenter och reparatörer att hitta varandra med hjälp av en digital plattform.

  • Produkter ska produceras med delar som är mycket enklare att byta ut så att elektroniken blir mer hållbar.

  • Tillverkare ska ge fri tillgång till reparations-och underhållsinformation samt garantera mjukvaruuppdateringar under en viss period. 

  • Med ett "Reparationsformulär" som konsumenter ska ha rätt till ska man skapa transparens om vad som gäller för reparationspriser och villkor. 

Syftet med “Rätt att Reparera”

Det finns flera skäl till det nya lagförslaget från EU men ett av de viktigaste är miljön. Genom att reparera våra prylar istället för att slänga och köpa nytt kan vi minska behovet av nytillverkning, som har stor skada på miljön i form av bland annat utsläpp av växthusgaser, energikonsumtion och användning av begränsade resurser. 80 procent av utsläppen från en dator sker vi nyproduktion, därmed minskar utsläppen avsevärt genom att vi förlänger livstiden. Dessutom minskar vi mängden elektronikavfall som är den snabbast växande avfallskällan globalt. 

Enligt EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) är lagförslaget ett stort steg mot att nå klimatmålen:

-          Rätten att reparera hänger intimt samman med den cirkulära ekonomin. Den är ett av flera sätt att se till att värdefulla råmaterial och metaller stannar kvar i ekonomin istället för att hamna på soptippar och sedan ersättas av nytt material som måste brytas, med den miljöförstöring det leder till. Mobiltelefoner, tvättmaskiner och kylskåp är exempel på produkter som måste kunna repareras om vi ska klara klimatmålen.*

Idag är det inte ovanligt att elektronikprodukter har en förkortad livslängd där de till och med kan ha utformats på ett sätt som gör att vissa delar inte går att byta ut eller att produkten är tillverkad för att gå sönder efter en viss tid av användning. Många gånger kan även reparationskostnaderna vara högre än vad det kostar att köpa en ny produkt. Med EU:s nya lagförslag hoppas man på att få en förändring där elektronikprodukter utformas för att hålla länge och att de ska bli enklare att reparera. 

Inrego främjar cirkulär ekonomi

På Inrego är vi experter på cirkulära IT-lösningar med nästan 30 års erfarenhet inom branschen. Vi tar hand om ditt företags IT-produkter och återanvänder dem på ett säkert, kostnadseffektivt och hållbart sätt. Tillsammans ställer vi om mot en mer hållbar värld.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att bli en del av den cirkulära ekonomin? Kontakta oss idag! 

* https://tidningensyre.se/2023/22-mars-2023/eu-vill-ge-konsumenterna-ratt-att-reparera/

Sebastian Holmström på Inrego.

Sebastian Holmström

Sustainability Manager

sebastian.holmstrom@inrego.se