Inrego
Stocklists

Ett år i Finland

Arbetsplats 7 september 2021 3 min läsning

Ett år har gått sedan Inrego etablerades i Finlands huvudstad, Helsingfors. Året har varit utmanande på många sätt, inte minst med den pågående pandemin. Men med högkvalificerad personal och enorm team-känsla har etableringen blivit lyckad. Teemu Simola, VD för Inrego Finland, upplever att intresset för återanvänd IT är stort.

I september 2020, mitt under en pandemi, etablerades Inrego Finland. Många processer startade samtidigt, man rekryterade teammedlemmar, letade efter en plats som kunde rymma både produktion och ett kontor samtidigt som man arbetade med att etablera Inrego på den finska marknaden.

- Trots ett år fullt av utmaningar och restriktioner till följd av pandemin, ser jag året som väldigt lyckat. Från start fick vi nya kundavtal gjorde det möjligt för oss att tillhandahålla fler återanvändningstjänster till vår finska marknad och samtidigt lägga en solid plattform för framtiden, säger Teemu Samola.

Teamet i Finland gjorde ett exceptionellt jobb under det första året, vilket man ser på resultaten. Det tidiga stadiet är ofta utmanande då produktflödet ännu inte är konstant och produktionen måste hela tiden vara beredd att hantera och anpassa sig till nya produkttyper. Samarbetet är viktigt och alla kollegor har hjälpts åt för att lösa nya situationer och tillgodose kundernas behov.

- Vi lär oss varje dag och ökar kontinuerligt vår effektivitet – jag har mycket tilltro på vårt arbetssätt, säger Teemu Samola. Nyanställningar görs också i produktionsteamet, vilket säkerställer att vi är ännu mer förberedda på ett ökat produktflöde.

De goda resultaten för detta första år visar på att intresset för återanvänd elektronik är stort i Finland. Inregos tjänster har etablerats effektivt på den finska marknaden och processen för att Inrego ska bli en erkänd partner för återanvändning är påbörjad. Målet för kommande år är att öka verksamheten och främja återanvändningen i den finska elektronikindustrin.

- Det kommande året kommer att bli intressant, inte bara när det gäller nya affärer, utan också vad som händer i vår kultur, tankesätt och våra värderingar när det gäller återanvändning av elektronik. Vårt mål är att göra det möjligt att återanvända använd IT-utrustning på ett hållbart, kostnadseffektivt och enkelt sätt. Jag vill träffa så många kunder och partners som möjligt så att jag kan få ökad förståelse för hur Inrego kan hjälpa dem att uppnå sina affärs- och hållbarhetsmål. Det här är möjligheter som vi alla ser fram emot i det finska teamet, säger Teemu Simola.