Inrego
Stocklists

Earth Overshoot Day: Inget mer nytt, nu är det begagnat som gäller!

Nyheter 3 april 2023 6 min läsning

En person som står på en klippa och fotograferar med en smartphone.

Redan i början på april i år beräknas Sverige nå sin Earth overshoot day. Det betyder att vi på mindre än fyra månader har konsumerat det vi kan inom planetens begräsningar på ett år. Då är det slutkonsumerat för Sverige. Vi kan inte fortsätta att överkonsumera nya produkter på det sätt som vi gör idag. Det är dags att välja begagnat!

Earth Overshoot Day är en global händelse som markerar dagen när vi har förbrukat mer av jordens resurser än vad planeten kan återhämta sig från under ett helt år. Detta innebär att vi lever över våra tillgångar och att vi riskerar att skada planeten på ett sätt som kommer vara svårt att hämta sig ifrån, om vi inte vidtar omedelbara åtgärder för att minska vår konsumtion.

Konceptet Earth Overshoot Day introducerades först av Global Footprint Network år 2006 och sedan dess har dagen flyttats framåt i tid och blivit allt tidigare.

Globalt sett inträffade Earth Overshoot Day förra året den 28 juli, vilket innebär att vi under 2022 förbrukade mer resurser än vad jorden kunde producera på mindre än åtta månader. Tyvärr är detta inte en nyhet för många länder runt om i världen, inklusive Sverige, som visar sig vara mycket sämre än genomsnittet för världen.

Sverige har länge varit känt för sitt engagemang för klimatet, och har ofta betraktats som en föregångare när det gäller hållbarhet. Men trots detta visar statistiken att Sverige är en av de länder som bidrar mest till den globala överkonsumtionen av jordens resurser.

Sveriges Earth Overshoot Day förra året inträffade redan den 3e april, vilket innebär att landet förbrukade mer resurser än vad jorden kunde producera på mindre än fyra månader. Och det ser inte ljust ut för i år, årets Earth overshoot day för Sverige ser ut att landa ungefär samtidigt som den gjorde förra året*.

En av anledningarna till att Sverige har en så tidig Earth Overshoot Day är på grund av landets höga konsumtionsnivåer**. Enligt en undersökning från 2020 hade svenskar en genomsnittlig konsumtion på 8 ton koldioxidekvivalenter per person per år***, vilket är mycket högre än det globala genomsnittet på 4,5 ton. Detta beror delvis på Sveriges höga levnadsstandard och överflöd av resurser. Men det är viktigt att påpeka att detta också innebär en hög klimatpåverkan.

Enligt Parisavtalet ska det globala genomsnittet för konsumtionen av koldioxidekvivalenter per person och år ned till högst 1 ton till 2050. Detta är ett ambitiöst mål som kräver stora insatser från alla länder och individer för att minska vårt koldioxidavtryck och bidra till en mer hållbar framtid. Och vi i Sverige har en lång bit kvar för att nå dit.

Så vad kan vi göra för att minska vår överkonsumtion och vår klimatpåverkan?

De två viktigaste sakerna vi kan göra för att minska vår konsumtion är att använda det vi redan har längre, och sluta köpa nytt och istället köpa begagnat. Genom att köpa begagnade varor minskar vi efterfrågan på nya varor och därmed minskar vi också produktionen av nya varor.

Det finns många saker vi som privatpersoner kan köpa begagnat istället för att köpa nya. Vi kan köpa begagnade kläder, möbler, elektronik och fordon. Men det finns också mycket som företag kan köpa in begagnat, som lätt glöms bort eftersom normen länge varit att köpa nytt. Till exempel kan vi köpa elektronik, möbler, fordon, maskiner och annan utrustning begagnat.

Det finns många företag som erbjuder begagnade produkter i utmärkt skick till ett lägre pris än nya produkter, vilket kan göra det till en fördelaktig och hållbar strategi för företagsinköp.

Vi på Inrego har specialiserat oss på återbrukad/begagnad elektronik just därför. Att handla begagnad elektronik är bättre för klimatet eftersom produktionen av nya elektronikprodukter kräver stora mängder energi och resurser. Hela 80% av en dators totala koldioxidutsläpp genereras under tillverkningen. Och för att tillverka en ny dator krävs det 22 kg kemikalier, 1 500 liter vatten och det genereras 1 200 kg avfall som du som slutanvändare aldrig ser.

Genom att köpa begagnad elektronik istället för ny minskar vi efterfrågan på nya produkter och därmed minskar vi också behovet av att producera nya elektroniska produkter, vilket i sin tur minskar vår klimatpåverkan.

Idag har de flesta företag mål att minska sina koldioxidutsläpp, ett effektivt sätt är att köpa begagnad elektronik. Genom att köpa återbrukad elektronik kan ni som organisation sänka era IT-utsläpp med hela 80 procent, något som blir avgörande för att vi ska kunna minska våra utsläpp i den takt FN:s klimatpanel hävdar krävs för att vi ska klara omställningen.

Som företag har vi en skyldighet att ta ansvar för vår konsumtion och sträva efter att leva mer hållbart. Genom att minska vår konsumtion och köpa begagnat istället för nytt kan vi göra en stor skillnad för miljön och bidra till att minska vår påverkan på klimatet. Så låt oss alla ta det första steget mot en mer hållbar framtid genom att integrera begagnad elektronik i vår inköpsstrategi och därigenom bidra till en mer hållbar framtid.

* Overshootday.org:  

https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/

** Naturskyddsföreningen:

https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/konsumtionsbaserade-klimatutslapp/

*** Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-konsumtionen/