Inrego
Stocklists

Hållbarhetschefen: ”Därför borde primära råmaterial beskattas”

Nyheter 28 augusti 2023 4 min läsning

Hållbarhetschefen: ”Därför borde primära råmaterial beskattas”.

Sedan många år har Inrego debatterat för politiska styrmedel som gör det mer gynnsamt med cirkulära affärsmodeller. Nu ger sig Sebastian Holmström, hållbarhetschef, in i debatten för ett bonus-malus-system på primära råvaror.

Det är för billigt att producera nytt, och för dyrt att reparera och återanvända. Det är Inregos ståndpunkt när vi på olika sätt ger oss in i debatten för en snabbare omställning till cirkulär ekonomi. Nyligen deltog Sebastian Holmström, Inregos hållbarhetschef, i debatten om ett bonus-malus-system på användningen av jungfruliga material.

Det är en bonus-malus-system

Ett bonus-malus system handlar om att belöna önskvärt beteende och bestraffa oönskat beteende genom ekonomiska incitament. Begreppet, som ofta är förknippat med fordonsindustrin, beskriver skattesystemet där bilar som släpper ut mindre koldioxid (CO2) belönas med skatterabatter eller andra incitament (bonus), medan bilar som släpper ut mer CO2 straffas med högre skatter eller avgifter (malus). Men själva principen går självklart att applicera på fler områden än fordon.

Nyligen har Delegationen för cirkulär ekonomi rekommenderat regeringen att utreda ett bonus-malus-system där man skulle göra det extra dyrt att utvinna råvaror från naturen genom att sätta in en särskild skatt eller avgift på jungfruliga råvaror.

-        Det räcker inte med att vara mindre dålig, för en mindre dålig verksamhet blir faktiskt aldrig bra. Vi måste värdesätta alla moment i värdekedjan. Koldioxidutsläppet måste ha ett pris, att strunta i mänskliga rättigheter måste också ha ett pris, säger Sebastian Holmström, hållbarhetschef på Inrego.

Bonus-malus-systemets grundtanke handlar om att uppmuntra tillverkare och konsumenter att välja och producera produkter med lägre koldioxidutsläpp och därmed minska den totala miljöpåverkan. Här är tre anledningar till att Sebastian och Inrego anser att ett bonus-malus-system borde utredas:

1.     Det blir mer fördelaktigt att arbeta inom reparationsbranschen och vårda det som redan är i bruk. Att massproduktionen av produkter som säljs och används i en för kort period är kostsam för vår miljö är ingen nyhet. Men vi har tiden emot oss för att kunna konkurrera ut den linjära marknaden. Det tar nämligen bara fyra minuter att producera en ny dator, och en timme att rekonditionera en använd. Arbetskraft är något av det mest hållbara vi har, och genom att göra det mer gynnsamt att arbeta inom reparationsbranschen kan vi se till att vårda det vi redan producerat – och på ett hållbart sätt säkerställa att det som faktiskt produceras används så länge det går.

2.     Vi säkerställer att det finns kvar primära råvaror för framtida generationer. För elektronik, möbler och textilier kommer 80 procent av klimatpåverkan från produktionen. Dessutom blir det över ett ton avfall i produktionen av en laptop som inte väger mer än ett kilo. Genom att maximera resursanvändningen av det material vi redan har ser vi till att minska den negativa påverkan vi har på naturen.

3.     Sverige blir cirkulära ledande inom EU vilket skapar enorma möjligheter för arbetstillfällen. Om en extra kostnad på primära material kombineras med en minskad kostnad för arbete, skapar det stora möjligheter för arbetstillfällen i Sverige.

Vad tycker du om ett sådant skattesystem? Ta del av debatten här, eller kontakta oss för vidare diskussion! Tillsammans ställer vi om världens IT-konsumtion till att bli hållbar.