Inrego
Stocklists

Cirkulära lösningar lockar både investerare och unga talanger

Nyheter 24 februari 2023 4 min läsning

Megatrenderna hållbarhet och digitalisering har skapat nya prioriteringar på marknaden. Inregos grundare och VD, Henrik Nilsson, om hur det cirkulära blivit en konkurrensfördel bland både investerare och unga talanger på arbetsmarknaden.

Vi lever i en värld där förändring är en del av vår vardag. Men även om mycket av det som var populärt för ett par år sedan anses förlegat idag, har vissa trender påverkat oss under en längre tid och ändrat våra beteenden i grunden. Under det senaste decenniet har de två megatrenderna hållbarhet och digitalisering varit just sådana trender. I en allt mer utbredd diskussion om våra miljömässiga utmaningar i kombination med snabb teknisk utveckling, har den cirkulära ekonomin frodats. Allt fler inser att cirkulära affärsmodeller både ger en minskad resursförbrukning och ökar effektiviteten i företag. Det är helt enkelt lösningen på både ett centralt och ett globalt problem.

Cirkulära strategier och ambitiösa miljömål handlar inte längre bara om ett intresse och en moralisk vilja att göra rätt för sig, utan om att säkerställa en långsiktig och stabil finansiering som klarar av framtidens utmaningar. Investerare idag kräver att företag succesivt minskar sin klimatpåverkan, och bland våra unga talanger på arbetsmarknaden har hållbara affärsmodeller blivit en klar konkurrensfördel.

I takt med att medvetenheten ökar och allt fler får upp ögonen för cirkulär IT, har den miljömässiga aspekten av inköp och avyttring hamnat på IT-chefernas bord. Här står dock fortfarande många företagsledare med ett kunskapsglapp att fylla. Faktum är att endast 46 procent av världens VD:ar har koll påhur stort klimatavtryck deras IT genererar, samtidigt som färska siffror visar att omkring 15 procent av tjänstemannaföretags totala klimatpåverkan kommer just från deras IT-utrustning.* För att hjälpa våra kunder att klara av utmaningarna har vi tagit fram en analysmetod som gör det möjligt för företag att synliggöra sitt klimatavtryck från IT. I analysen tar vi ett helhetsgrepp på de totala inköpen, användningsperioden och avyttringsprocesserna, i syfte att ge konkret rådgivning kring hur företag kan hantera sin IT-utrustning på ett mer resurs- och kostnadseffektivt sätt.

I takt med att nya värden prioriteras allt högre har stora företag nu börjat anpassa sig till cirkulära inköp. I ett europeiskt perspektiv går det att konstatera att Frankrike tagit täten inom cirkulär IT, där de lagstiftat att offentliga aktörer behöver ha minst 20 procent rekonditionerat i sina upphandlingar. Men man behöver inte blicka utanför landsgränserna för att förstå att de cirkulära lösningarna blir allt mer prioriterade. När Nynäshamn upphandlar skoldatorer är det rekonditionerat som gäller, och Göteborg ska minska sin klimatpåverkan från inköp med hela 90 procenttill 2030. För att göra det ännu lättare för företag och organisationer att följa med i den cirkulära ekonomins utveckling, har vi nu lanserat en tredje återanvändningsloop för all vår IT vi säljer. Vi utlovar ett garanterat pris för återköp, och erbjuder 20 procent av inköpspriset efter 24 månader och 10 procent efter 36 månader. Det garanterade återköpet är både en kvalitetsindikator och säkerställer att våra kunder har en återtagslösning redan vid köptillfället. Genom den tredje återanvändningsloopen kan vi reducera klimatavtryck, förenkla återtaget ekonomiskt och kalkylmässigt för våra kunder samt se till att fler kan använda den teknik som redan producerats och finns på marknaden.

Så även om många trender passerar lika snabbt som de kommer, är det tydligt att megatrenderna hållbarhet och digitalisering kommer bestå. Genom våra analyser och cirkulära IT-tjänster har ni möjligheten att utveckla en konkurrensfördel på den nya marknaden, som samtidigt både attrahera medarbetare, investerare och nya talanger.

Henrik Nilsson,

VD och grundare för Inrego

*Undersökning gjord av U&WE på uppdrag av Inrego.

Henrik Nilsson, Founder/CEO på Inrego.

Henrik Nilsson

Founder, CEO

henrik.nilsson@inrego.se