Inrego
Stocklists

Circularity Gap Report 2022 visar: Sverige är 3,4 % cirkulärt

Nyheter 27 juni 2022 4 min läsning

Foto: https://www.circularity-gap.world/sweden.
Foto: https://www.circularity-gap.world/sweden

För första gången har det gjorts en analys av hur cirkulär Sveriges ekonomi är. Circularity Gap Report är en fördjupad analys av hur Sverige konsumerar material, mat, konsumentvaror, bostäder och mobilitet. I rapporten framgår att Sveriges ekonomi i stort sett är linjär. Analysen har genomförts av RISE och Circle Economy på uppdrag av innovationsprogrammet RE:Source där Inrego sitter med i styrelsen.

Enligt Circularity Gap Report är Sverige 3,4 % cirkulärt vilket innebär ett cirkularitetsgap på mer än 96 %. Det vill säga att majoriteten av resurserna vi i Sverige använder för att tillgodose våra behov kommer från jungfruliga källor. Syftet med rapporten är att efter analysen ge konkreta förslag på hur Sverige kan minska sitt materiella fotavtryck och samtidigt öka landet cirkularitet.

Det är över 266 miljoner ton resurser som förs in i vår ekonomi varje år, vilket motsvarar 25 ton per person. Per capita innebär det att Sverige har den fjärde största resursutvinningen i världen. I en industrination är det vanligt med stort konsumtionsavtryck och stor utvinning av jungfruliga råvaror. Dock kräver detta en strategi som sträcker sig längre än hur man ska återvinna material.

Att Sveriges cirkularitet ligger på 3,4 % betyder inte att 96,6 % av det material som finns i landets ekonomi går till spillo. Cirkularitetsgapet består av flera delar: material som lagras i samhället i form av byggnader och infrastruktur utgör cirka 40% medan cirka 36% utgörs av biomassa med potential för att cirkuleras. Tillsammans utgör icke-cirkulära flöden, som fossila bränslen cirka 20% av cirkularitetsgapet. Då lagring av material ökar på grund av faktorer som befolkningstillväxt, kommer Sveriges mest kritiska mål vara att minska dessa 20% och samtidigt öka cirkularitet.

Den cirkulära ekonomin är ett medel till ett mål: ett säkert och rättvist samhälle för människor och planeten. Att minska cirkularitetsgapet tjänar ett högre mål genom att minska miljöbelastningen och samtidigt minska den sociala ojämlikheten. Cirkulära strategier och affärsmodeller är ett sätt att minska utsläppen och utvinningen och därmed förbättra försörjningstryggheten av råvaror och prisstabiliteten när material cirkulerar. Man anser att den svenska ekonomin har stor potential, men den kommer att behöva genomgå omfattande förändringar för att detta ska bli verklighet.

Sverige är globalt känt som ett ledande land i kampen mot klimatförändringarna. Dock är materialanvändningen fortsatt hög och konsumtionen måste minska för att Sverige ska bli ett sant föregångsland gällande hållbarhet. Enligt rapporten är Sverige väl rustat för att bli ledande i cirkulär omställning: det finns kunskap och innovationskraft för att driva cirkulariteten framåt. Sveriges hållbarhetsmål är djärva och ambitiösa och kräver en djärv och ambitiös omställning: den cirkulära ekonomin.

Detta säger Inregos hållbarhetschef Sebastian Holmström om rapporten:

- Det är viktigt att vi vet hur cirkulärt Sverige är. Framförallt är det enormt tydligt hur effektiv vår linjära ekonomi är som har varit och är så dominant. Vi behöver knuffa samhället i en cirkulär riktning i allt vi gör. Vi ser fram emot att tillsammans med våra kunder minska cirkularitetsgapet för elektronik samtidigt som vi ser att vi behöver utvecklas för att kunna erbjuda ännu fler cirkulära tjänster och produkter för att accelerera omställningen.

Läs hela rapporten här!