Inrego
Stocklists

Circular Monday med Inrego – Ett skifte mot en hållbar framtid

Nyheter 20 november 2023 4 min läsning

Circular Monday är mer än bara en dag i kalendern, det är en kraftfull uppmaning till att omdefiniera vårt sätt att konsumera. Det är en rörelse som uppmuntrar till hållbar konsumtion och återanvändning av produkter för att motverka överkonsumtion och negativ miljöpåverkan. I samband med dagen i år vill vi adressera den enorma mängden av elektronikavfall som genereras i världen – otroliga 54 miljoner ton varje år. Vår ambition? Att omforma konsumtionskulturen och reducera elektronikens negativa klimatpåverkan.

Inregos engagemang

I en tid då Black Fridays konsumtionshets når nya höjder, står Inrego starkt i sin övertygelse om att det finns ett bättre sätt. Genom att stödja Circular Monday, strävar vi efter att visa att återanvändning av teknik inte bara är genomförbart, men också en nödvändighet för vårt klimat. Vi ser oss inte som åskådare utan som drivkraften bakom en nödvändig förändring i elektronikbranschen.

Det är dags att bryta den linjära konsumtionscykeln, en cykel som alltför länge har dominerat våra köpvanor. Med en fast vision om att ställa om världens IT-konsumtion till att bli hållbar, strävar vi efter att revolutionera hela elektronikbranschen. Genom att återanvända använd IT-utrustning förvandlar vi det 'gamla' till 'nytt för dig'. Vår vision är att skapa en hållbar framtid där vi inte bara minskar avfall, utan också värderar och återupplivar det som redan finns, och gör hållbarhet till en grundsten i varje elektronikinköp.

Utmaningen med elektronikavfall

Elektronikavfall är inte bara ett problem med trasiga saker, det är en symbol för en dold klimatkris. Hos Inrego ser vi varje övergiven produkt som en möjlighet. Att välja återanvänt är inte bara ett sätt att minska avfall, det är ett aktivt val mot koldioxidutsläppen som nyproduktionen av elektroniska produkter orsakar.

Circular Monday: mer än en handelsdag

På Circular Monday gäller det att shoppa cirkulärt! Men vad innebär det?  
Att shoppa cirkulärt innebär att man deltar i en ekonomi som fokuserar på att återanvända produkter och material för att minska avfall, minska konsumtionen av nya råvaror och minska miljöpåverkan. Det innefattar att köpa begagnade eller renoverade produkter, handla saker som är designade för att vara hållbara och lätta att reparera, samt att stödja företag och initiativ som främjar återanvändning.

Circular Monday står dock för något större än en alternativ shoppingdag – det är en katalysator för att förändra vårt tankesätt. Inrego är stolta över att vara en del av denna rörelse som utmanar normen och visar att hållbarhet inte bara är möjligt, det är nödvändigt. Genom att delta i Circular Monday, blir vi alla en del av en större förändring. En förändring som inte bara sparar pengar och produkter, utan framför allt – vår planet.

Tillsammans, på Circular Monday, tar vi ett viktigt steg mot en framtid där hållbar konsumtion inte är undantaget, utan normen. Låt oss tillsammans skapa en framtid där vi värderar våra resurser och tar hand om vår planet.

Sälj din använda IT-utrustning till oss.

När det är dags att uppgradera – välj återbrukat – till vår webbshop.