Inrego
Stocklists

Circular Electronics Day 2023 

Nyheter 23 januari 2023 4 min läsning

Cirkulär it hos Inrego - ett skrivbord på Inregos kontor med återbrukad it.

Nyligen var det Circular Electronics Day, en dag som syftar till att sprida kunskap om klimatpåverkan för nyproducerad elektronik. Isabell Bergström, kommunikatör på Inrego, sätter klimatpåverkan för it i relation till kläder och mat, och problematiserar avsaknaden av nyproducerad it i vår klimatdebatten. 

It är ofta en blind-spot när det kommer till hållbarhet. Få vet att elektroniken är världens snabbast växande avfallsström, och att de utsläpp som genereras under produktion, användning och avfallshantering står för omkring 3,7 procent av våra totala utsläpp globalt. Många är vi som pratar om vikten av hållbarhet, men på den privata konsumtionsmarknaden är det istället mat och kläder som ofta kommer på tal när vi pratar om klimat och miljö. Få tänker på den klimatpåverkan som kommer från de datorer, skärmar och telefoner vi använder dagligen. 

Att producera ett par bomullsbyxor genererar 25 kg avfall, och för varje kilo nötkött vi äter går 4 kg avfall rakt ner i soporna. Även om detta är en onödigt kostsam klimatpåverkan, så går det knappt att jämföra mot det ekologiska fotavtryck som kommer av att producera elektronik. En enda laptop ger så mycket som 1200 kg avfall, en skärm innehåller mängder av ädelmetaller som slussats runt hela jorden för att bli till en produkt, och ungefär 15 procent av de svenska tjänsteföretagens totala koldioxidutsläpp kommer från deras it.

Varför pratar vi inte mer om elektronikens klimatpåverkan? Granskande rapporter larmar återkommande om korruption och grova brott mot mänskliga rättigheter i Kongo där hela 70 procent av världens produktion av ädelmetallen kobolt kommer ifrån. Det förekommer korruption och barnarbete i produktionsledet för vår så kallade “gröna” batteriproduktion. Faktum är att det stora antalet mellanhänder gör det svårt att få transparens genom hela näringskedjan, och mer medvetenhet om processen är heller inte något som de större leverantörerna gynnas av. Batteriproduktionen ligger i dagsläget långt efter bomullsproduktionen när det kommer till transparens i näringskedjan – och paradoxen blir brutal när människor betalar med deras liv för att vi ska kunna ta bilder med vår splitternya smartphone på vårt senaste secondhand-köpta plagg. 

Circular Electronics Day är en dag för att uppmärksamma att vi kan tänka om, istället för nytt, kring använd elektronik. Innovativa processer och kunskap kring rekonditionering har möjliggjort ett ökat värde för använd it, och idag kan du köpa en begagnad PC med samma prestanda, batteritid och hållbarhet som en nyproducerad. Skillnaden? Priset och klimatavtrycket. Nio av tio slutanvändare upplever nämligen ingen skillnad i vare sig prestanda eller batteritid mellan en nyproducerad och en återanvänd mobiltelefon, men både under produktionsledet och på kvittot är skillnaden markant.  

Det är dags att vi börjar prata om klimatpåverkan på våra elektroniska produkter. Kan du använda din mobil ett år längre? Går det att byta batteri för en förlängd livstid på din bärbara dator? Och om du verkligen har behov av en ny produkt – går den att köpa återanvänd? 

Med en större medvetenhet om våra it-produkter har vi makten att göra en verklig skillnad i vår gröna omställning.  

 

Isabell Bergström 

Kommunikatör på Inrego 

Isabell Bergström

Kommunikatör på Inrego

*Rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, 2015. Länk: https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3f8b1/1591705066886/B2244.pdf

**Undersökning gjord av U&WE på uppdrag av Inrego.

Isabell Bergström

Kommunikatör

isabell.bergstrom@inrego.se