Inrego
Stocklists

Björn Borg: “Det känns bra att bidra till en cirkulär värld”

Kundcase 14 november 2022 3 min läsning

Björn Borg samarbetar med Inrego, bild på en av Björn Borgs butiker.

Björn Borg strävar efter att halvera sina utsläpp i absoluta tal på tio år och är ständigt på jakt efter nya, resurssmarta lösningar, berättar Pernilla Johansson, kommunikationsansvarig och hållbarhetsstrateg på Björn Borg. Tack vare ett samarbete med Inrego sparas 11 922 kg koldioxidutsläpp, och all IT-utrustning på företaget får en längre livstid.

Björn Borg har sedan länge haft hållbarhet i fokus, ett arbete som idag genomsyrar hela deras verksamhet. Bolaget arbetar in i varje detalj för att uppnå FN:s 1,5-gradersmål. Ett av bolagets tre fokusområden är hållbarhet, och varje individ på företaget har ett hållbarhetsmål. Det var faktiskt tack vare det individuella engagemanget som vi fick tips om Inrego, berättar Pernilla. Sedan ett år tillbaka har Björn Borg skickat sin använda IT-utrustning till Inrego för dataradering, värdering och rekonditionering. Samarbetet beskrivs som tryggt, tidseffektivt och enkelt.

- Det känns bra att vår hårdvara får ett längre liv. Även om en dator eller annan maskin inte är funktionsduglig för vår verksamhet kan den mycket väl fungera inom ett annat område, framför allt efter lite kärlek från proffs. Vi bidrar till en mer cirkulär värld och behöver inte längre lägga tid på att återställa datorer och rensa RAM-minnet innan återvinning. Det är en win-win.

Till Inrego kan all IT-utrustning oavsett skick lämnas in för att säkerhetsraderas och rekonditioneras. Företaget som lämnar in utrustningen får dessutom ersättning för produkternas värde, tillsammans med ett raderingscertifikat och en koldioxidrapportering på hur mycket utsläpp som besparats klimatet genom att ge resurserna en längre livstid. Att allt material kan lämnas in oavsett skick menar Pernilla är en av fördelarna med samarbetet.

Hos Björn Borg används IT-utrustning i det längsta och uttjänta datorer repareras så långt det går. När företaget slutligen lämnar in sin använda IT-utrustning till Inrego blir det en av alla de pusselbitar som driver deras hållbarhetsarbete i rätt riktning.

- E-waste är ett stort problem världen över. Det känns bra att kunna undvika det i så stor utsträckning som möjligt och bidra till en cirkulär värld."

Vill du och ditt företag också sänka era koldioxidutsläpp och ge er IT-utrustning en längre livstid? Klicka här för att läsa mer om hur ni kan inleda ett samarbete med Inrego.