Inrego
Stocklists

Serveyou: "Att arbeta transparent och progressivt med hållbarhet har blivit en konkurrensfördel"

Kundcase 9 februari 2023 5 min läsning

ServeYou ser till att mobilkommunikationen hos sina kunder fungerar perfekt varje dag i allt från praktiska detaljer i vardagen till strategiska beslut för framtiden. Med det mobila arbetssättet som en konkurrensfördel, erbjuder de cirkulära lösningar inom telefoni tillsammans med Inrego. Inrego träffade Christoffer Isaksson, VD på ServeYou, för att höra mer om samarbetet. 

Efter tio år i telefonibranschen erhåller ServeYou helhetslösningar inom mobila arbetssätt i allt ifrån hårdvara och förmedling av operatörer till konsultation och hjälp vid on/offboarding. Tack vare ett brinnande intresse för kommunikation och ett brett spektrum av kunder, leverantörer och samarbetspartners, har de skaffat sig en gedigen sakkunskap inom mobila arbetssätt som gör att de kan hjälpa sina kunder att framtidssäkra sina telefonitjänster. 

Tillsammans med Inrego hjälper de sina kunder att avancera sitt hållbarhetsarbete. Genom återanvänd hårdvara och återtag av telefoner i livscykelns slutskede skapar de cirkulära lösningar för deras kunders kommunikationsutrustning. När vi frågar Christoffer, VD på ServeYou, om han upplevt att efterfrågan på hållbara och cirkulära lösningar inom it har förändrats under de senaste åren svarar han med ett rungande ”Ja!” och förklarar: 

- Nu hör kunder av sig och vill veta vad deras klimatavtryck är samt hur återtagsprocessen slår miljömässigt. Det är information vi har delat i alla år, men nu har företag börjat ta sig ann informationen och det finns en ökad vilja att införliva den internt.  

Anledningen till att intresset ökat tror Christoffer handlar om en beteendeförändring i samhället. Redan på förskolenivå pratas det om hållbarhet, och när vi sitter med våra barn vid middagsbordet och diskuterar en hållbar framtid går det inte längre att bara sopsortera bort sina klimatskulder, utan företag behöver förankra sina klimatstrategier i hela verksamhetsplaneringen. 

- Att arbeta transparent och progressivt med hållbarhet har blivit en konkurrensfördel, och för att kunna attrahera nya medarbetare måste du jobba hållbart och kunna uppvisa att du faktiskt är ett hållbart företag i alla frågor. 

I pandemins eftersvallningar har dessutom de ekonomiska fördelarna med cirkulär it blivit mer framträdande. Åren av distansarbete har förändrat hur vi ser på arbete i grunden, och företag behöver idag kunna leverera kommunikationsutrustning för mobila arbetssätt. Ihop med att det också finns en förväntan från nya medarbetare att få allt nytt, blir de ekonomiska kraven på dagens företag mycket höga. Christoffer menar att de ökade kraven på att tillhandahålla verktyg för ett mobilt arbetssätt också måste avspeglas i kraven på att göra det på ett cirkulärt och hållbart sätt.  

- Företag har börjat fundera på om det verkligen är värdeskapande att upprätthålla en lyxkonsumtion där allt ska vara nytt. Refurbished-enheter har fått en ökad efterfrågan, eftersom det fyller verksamhetens syfte likväl som en ny produkt. 

Eftersom ServeYou är återförsäljare av den batteridrivna elektroniken, känner de ett stort ansvar att hjälpa sina kunder till att bli mer medvetna och hållbara i sina val. Genom partnersamarbetet med Inrego kan ServeYous kunder nu nyttja sina resurser maximalt för en minskad klimatpåverkan från deras telefoni. Samarbetet med Inrego beskrivs som enkelt och smidigt. 

- När det kommer till återtag och hantering av stora kunder har det varit viktigt att jobba med leverantörer som kan vara flexibla, i framkant och proaktiva. Det har vi fått per automatik i vårt samarbete med Inrego. Ni ger oss verktygen för att kunna leverera en ännu bättre upplevelse som i slutändan hjälper våra kunder att bli än mer hållbara. 

Planerna för samarbetet är i en spännande utvecklingsfas under 2023. Även om partnerskapet kring återtag av mobila enheter har varit pågående sedan 2018 planeras en större satsning under året som kommer. ServeYou vill kunna tillgodose deras kunders hela livscykelhantering av kommunikationsutrustning, och under året lanseras därför möjligheten att köpa rekonditionerad utrustning genom ServeYou. Dessutom kommer samarbetet bli tätare när det kommer till att sprida medvetenhet och rådge inom cirkulär it-hantering. Christoffer berättar om visionen att tillsammans med Inrego bli en utbildande part för deras kunder. 

- Det finns massor med insikter och kunskap inom cirkulär livscykelhantering som vi vill dela med våra kunder. Det blir ett spännande år tillsammans, och vi har mycket på agendan för 2023! 

Är du också intresserad av ett samarbete med Inrego?

Klicka härså berättar vi mer.