Inrego
Stocklists

12% av tjänsteföretags totala utsläpp kommer ifrån IT-hanteringen

Pressmeddelanden 4 december 2023 3 min läsning

En betydande del av företagsutsläppen kommer från IT-hanteringen. Det slår Inrego fast i en ny kartläggning av svenska tjänsteföretags totala utsläpp i en studie gjord av Climatehero.

Utsläppen från IT kan vara större än många tror. I en studie gjord av Climatehero på uppdrag av Inrego har utsläppen från svenska tjänsteföretag kartlagts. Syftet med studien var att förstå IT-hårdvarans andel av det totala klimatavtrycket. I rapporten framgår att mellan 3–33% av tjänsteföretags totala utsläpp kommer från inköp av IT-hårdvara, med ett generellt snitt på 12%.

"Rekonditionerat är oslagbart – både prismässigt och för planeten. Här ser vi att nyinköp av IT är en skrämmande hög utsläppsfaktor bland svenska tjänsteföretag idag" säger Sebastian Holmström, hållbarhetschef på Inrego.

Varje medarbetare beräknas ha ett totalt klimatavtryck på i snitt 1,9 ton C02e per år. Tjänsteresor och pendlingsresor står för drygt ett ton och 235 kg beräknas komma från inköpt IT-utrustning. Om samtliga datorer, skärmar och mobiler skulle köpas in rekonditionerat snarare än nyproducerat så landar det genomsnittliga klimatavtrycket per medarbetare och år i stället på 17 kg för IT hårdvaran.       

"Trenden med färre tjänsteresor och mer hybridarbete skapar goda förutsättningar för att sänka stora delar av tjänsteföretagens klimatavtryck. Om detta kombineras med andra åtgärder såsom att återbruka, och köpa rekonditionerad IT-hårdvara, kommer många tjänsteföretag kunna uppnå ett klimatavtryck omkring 0,5 ton CO2 per medarbetare och år [snarare än 1,9 ton]. Det är sammantaget en enorm besparingspotential som kan uppnås här och nu av många företag" säger Emma Stålmarck, affärsområdesansvarig för B2B på ClimateHero.

Om Rapporten och ClimateHero

ClimateHero hjälper företag och privatpersoner minska sitt klimatavtryck baserat på det uppmätta nuläget. I arbetet med rapporten har siffror från offentliga källor såsom SCB och Energimyndigheten använts i den utsträckning det funnits relevant data. Dessa data har sedan kompletterats och jämförts med ClimateHeros kunddata från tjänsteföretag.

Om Inrego

Inrego erbjuder världsledande cirkulära IT-lösningar till hållbara företag och organisationer. Företaget köper använd IT-utrustning från både företag och offentlig sektor, säkerhetsraderar, rekonditionerar och säljer vidare. Företaget, som varit i branschen sedan 1995, ger i år nytt liv till omkring en halv miljon IT-produkter tack vare företag och organisationer som väljer att sälja sina använda produkter och köpa återanvänt.

Isabell Bergström

Kommunikatör

isabell.bergstrom@inrego.se