Pant på småelektronik kan bli verklighet 2023!

2021-10-06

Ett pantsystem på småelektronik, som exempelvis mobiltelefoner, har utretts på uppdrag av Regeringen. Trots att Regeringens utredare menar på att ett sådant pantsystem kan bli för komplicerat vill man ändå gå vidare med frågan. Pantsystemet skulle i så fall eventuellt kunna vara på plats år 2023.

Läs mer om panten här!