Inrego i DN Debatt: ”Länken mellan tillväxt och avfall måste brytas”

2022-05-24

”För att nå denna utveckling behövs krafttag som tydligt bidrar till att göra återbruk till ett attraktivt alternativ till nykonsumtion, ett arbete som kräver tydliga politiska åtgärder och målsättningar.”

Tillsammans med ett antal stora aktörer inom cirkulär ekonomi, skriver Inrego i DN Debatt om hur viktigt det är med nationella mål för hållbara alternativ och återbrukets roll i att nå ambitionen om netto noll i klimatutsläpp senast 2045. Samtliga partier har höga ambitioner och mål när det gäller miljö- och klimatpolitik. Målen riskerar dock att falla platt utan tydliga målsättningar som kan stötta tillväxten av hållbara alternativ. Klimatmålen för konsumtion behöver helt enkelt kompletteras med nationella mål för återbruk.

Avsändarna för debattartikeln, utöver Inrego, är Avfall Sverige, Blocket, GIAB Nordic AB, Myrorna och Tradera.

Läs hela debattartiklen här!