Inregos värld

Inrego har en central roll i den cirkulära ekonomin och är ett av få exempel på företag som jobbat med cirkulär ekonomi i praktiken under en lång tid. Genom vår cirkulära affärsmodell kombinerar vi affärer med att minska resursutnyttjandet. Läs mer och inspireras om vad vi gör på Inrego och hur vi vill bidra till en mer hållbar värld. Kolla in våra webinarier, nyheter, kundcase och vår postition och ställning i debatten.

Pandemieffekten: Efterfrågan på begagnad elektronik är högre än någonsin

2021-10-13

Det är tydligt att efterfrågan på begagnad elektronik är högre än tidigare. När samhället sakta börjar återgå till det normala visar effekten efter pandemin på att allt fler företag söker sig till cirkulära affärsmodeller inom IT. Det märker cirkulära IT-bolaget Inrego, som i både augusti och september gör rekordmånader.

Inrego köper använd IT-utrustning från både företag och offentlig sektor, säkerhetsraderar, rekonditionerar och säljer vidare. Företaget, som varit i branschen i över 25 år, märker av en trend att både företag och kommuner i allt högre utsträckning inser både de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med begagnad elektronik. Men den så kallade pandemieffekten gör att begagnad elektronik är hetare än någonsin.

- När anställda börjar komma tillbaka till kontoren är det många företag som ser till att byta ut elektronik som blivit daterad under pandemin. Den ökade efterfrågan på återanvänd IT-utrustning kan delvis bero på den effekten av pandemin, såsom långa leveranstider på nya produkter samt att företag behöver spara pengar, säger Jonas Carlsson, VD på Inrego.

Elektronik är världens snabbast växande avfallsström. Att producera en ny dator kräver 1200 kg avfall och 280 kg koldioxid. Köper du istället en rekonditionerad laptop sparas dessa 280 kg i koldioxidutsläpp och en rekonditionerad bildskärm sparar klimatet hela 520 kg i koldioxidutsläpp.

- Elektronik har mycket större klimatpåverkan än många tror och kräver stora mängder naturresurser vid tillverkningen. Vi måste därför se till att förlänga livstiden på det vi redan har producerat. Trots det ökade intresset skulle vi kunna sälja ännu mer och vi alla behöver börja se vår använda utrustning som en resurs, säger Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead på Inrego

Förra året kunde Inrego ge nytt liv till drygt 350 000 IT-produkter tack vare företag och organisationer som väljer att sälja sina använda produkter och köpa återanvänt!

Cirkulärt när Nynäshamn köper datorer

2021-10-06

Nynäshamn kommun genomför en av de största cirkulära upphandlingarna inom elektronik i Sverige någonsin. Inrego är stolta över att ha fått förtroendet att leverera återanvänd elektronik till Nynäshamn kommun de kommande åren.

Nyligen genomförde Nynäshamn en av de hittills största cirkulära upphandlingarna inom återanvänd elektronik. Innan sommaren blev det klart att Inrego får äran att leverera återanvända datorer till skolorna i kommunen under de kommande åren. Att upphandla cirkulärt gynnar både miljö och ekonomi.

- Efter år av utveckling av den cirkulära ekonomin är det fantastiskt att se upphandlingar på den här nivån genomförs, säger Jessica Enqvist, Affärsområdeschef på Inrego. Vi ser fram emot ett fint samarbete med Nynäshamn och att fler kommuner tar efter. Att upphandla ett RAM-avtal för begagnad IT är något unikt som vi hoppas blir mer vanligt än ovanligt.

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi där upphandling är en central del i att minska utsläppen och ställa om till en cirkulär och fossilfri ekonomi. Där finns bland annat flera insatser för att öka andelen cirkulära upphandlingar.

- Nynäshamn kommun går före och visar vägen för andra. Vi behöver fler kommuner som vågar ta klivet och ta efter de som upphandlar cirkulärt, säger Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead på Inrego.

Nyamko Sabuni besökte Inrego för att se cirkulär ekonomi i praktiken

2021-09-23

Förra veckan gjorde Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni ett besök hos Inrego för att se hur cirkulär ekonomi fungerar i praktiken. Partiledaren konstaterade att cirkulär ekonomi är en av de viktigaste framtidsinvesteringarna och att det finns mycket som borde göras politiskt för att styra samhället mot en ekonomi som främjar återanvändning.

Tillsammans med Liberalernas energi- och näringspolitiska talesman Arman Teimouri samt två kommunpolitiker gjorde Nyamko Sabuni ett besök hos Inrego i Täby utanför Stockholm. Besöket inleddes med en kort presentation om Inregos cirkulära arbete. Presentationen följdes sedan av en rundvandring i Inregos produktion för en närmare titt på hur återanvändning av IT-produkter går till.

Inrego har en cirkulär affärsmodell och besöket syftade till att prata om hur politiken kan underlätta för att främja den cirkulära ekonomin. Tillsammans med Sabuni pratade vi om att när det kommer till hållbarhet ligger ofta den stora utmaningen i hur man får till det i praktiken och hur vi kan göra det i större skala. Därför är det viktigt att visa upp företag som fått till detta och ge svar på hur det kan gå till för att inspirera andra.

Besöket avslutades med en gemensam diskussion kring hur samhället och politiken idag främjar en linjär ekonomi snarare än en cirkulär. Inrego fick chansen att påvisa vilka svårigheter den cirkulära ekonomin stöter på och hur potentiella lösningar på dessa skulle se ut på en politisk och samhällelig nivå. För att klara klimatomställningen måste hela samhället bidra till en hållbar konsumtion. En ekonomi som främjar hållbarhet och återanvändning är en av våra viktigaste framtidsinvesteringar.

Inrego har arbetat med återanvändning i 25 år och är ledande i Norden. Den cirkulära ekonomin har tagit en allt större plats under de senaste åren och är en förutsättning för att nå nationella samt globala miljö- och klimatmålen.

- Ett besök som detta är viktigt för att få återanvändningsbranschen att växa och bli en central del av vårt samhälle. Vi ser fram emot att den cirkulära ekonomin fortsatt kommer ta en allt större plats i politiken och samhället, där vi behöver driva på återanvändningen före återvinningen, säger Henrik Nilsson, grundare av Inrego.

Inrego släpper en ny världsstandard för miljörapportering

2021-09-13

Den 1 juni 2021 presenterade Inrego en ny världsstandard för miljörapportering inom återanvändning. Det är en ny beräkningsmodell som mäter hur mycket koldioxid (CO₂) det sparar miljön när vi återanvänder datorer, smartphones och andra IT-produkter.

Beräkningsmodellen är framtagen tillsammans med forskningsinstitutet inom miljö och hållbarhet IVL Svenska Miljöinstitutet i syfte att erbjuda branschen en helt unik modell för att räkna hur mycket återanvändning sparar miljön. Med den nya modellen kan vi nu ta fram exakta siffror på koldioxidbesparingen då den räknar på IT-produkterna utifrån kategori, underkategori och modell ända ner på komponentnivå – något som aldrig gjorts tidigare.

Den här modellen är framtagen och fri att använda för alla företag och organisationer som en del att stärka sitt hållbarhetsarbete. Från och med 1 juni 2021 kommer också Inrego kunna erbjuda sina kunder uppdaterade siffror utifrån den nya beräkningsmodellen och dessa kan förväntas bli högre än tidigare.

Många företag och organisationer strävar idag mot klimatneutralitet 2030. Detta är en del av hållbarhetsarbetet som gör att ni kommer nå det målet. Genom att ha en större koll på sin klimatpåverkan kan företag ta stora kliv mot klimatneutralitet.

Vill du läsa mer om den nya beräkningsmodellen?

Ladda ned information här!

Visste du att elektronik har den snabbast växande avfallsströmmen globalt?

Därför måste vi tänka till innan vi producerar, konsumerar och använder elektronik.

Fyra steg för att uppnå koldioxidneutralitet inom elektronikindustrin:

 • Köp cirkulär elektronik
 • Använd din IT-produkt under en längre tid
 • Återanvänd
 • Återvinn

Ladda ned vårt whitepaper och läs mer.

Ladda ned rapporten

Välkommen att ladda ned rapporten.

Den nya databasen är oberoende och vetenskapligt framtagen för att beräkna miljöbesparing för IT-utrustning ner på komponentnivå.

Modellen innehåller uppgifter om ett stort antal olika kategorier av IT-produkter som laptops, skärmar, smartphones, läsplattor, skrivare och även tillbehör såsom adaptrar, tangentbord och ramminnen. För att få en sanningsenlig uträkning är det viktigt att alla komponenter räknas med.

Ladda ned rapporten här.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur du kan stärka din organisations hållbarhetsarbete genom återanvändning? För ytterligare information kontakta:

Sebastian Holmström
Circular Strategy Lead, Inrego

sebastian.holmstrom@inrego.se

Webinar: How to reduce the carbon footprint of your electronics

2021-09-09

Watch this 50 minute webinar to learn more about the carbon impact of electronics and how we drastically can reduce emissions to reach your carbon footprint goals. Together with leading researchers we have calculated the climate benefit of reusing electronics. For example, reusing a laptop instead of buying a new one can save as much as 280 kg of carbon dioxide emissions.

Speakers:

 • Erik Pettersson, Environmental Manager, Inrego AB
 • Alexandra Wu, Project Manager, IVL
 • Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead, Inrego AB


Attend and learn:

 • How can we measure the impact of reuse?
 • How much carbon impact does electronics production have?
 • What does a circular economy for electronics look like?

Fill out the form and watch now

Ett år i Finland

2021-09-07

Ett år har gått sedan Inrego etablerades i Finlands huvudstad, Helsingfors. Året har varit utmanande på många sätt, inte minst med den pågående pandemin. Men med högkvalificerad personal och enorm team-känsla har etableringen blivit lyckad. Teemu Simola, VD för Inrego Finland, upplever att intresset för återanvänd IT är stort.

I september 2020, mitt under en pandemi, etablerades Inrego Finland. Många processer startade samtidigt, man rekryterade teammedlemmar, letade efter en plats som kunde rymma både produktion och ett kontor samtidigt som man arbetade med att etablera Inrego på den finska marknaden.

- Trots ett år fullt av utmaningar och restriktioner till följd av pandemin, ser jag året som väldigt lyckat. Från start fick vi nya kundavtal gjorde det möjligt för oss att tillhandahålla fler återanvändningstjänster till vår finska marknad och samtidigt lägga en solid plattform för framtiden, säger Teemu Samola.

Teamet i Finland gjorde ett exceptionellt jobb under det första året, vilket man ser på resultaten. Det tidiga stadiet är ofta utmanande då produktflödet ännu inte är konstant och produktionen måste hela tiden vara beredd att hantera och anpassa sig till nya produkttyper. Samarbetet är viktigt och alla kollegor har hjälpts åt för att lösa nya situationer och tillgodose kundernas behov.

- Vi lär oss varje dag och ökar kontinuerligt vår effektivitet – jag har mycket tilltro på vårt arbetssätt, säger Teemu Samola. Nyanställningar görs också i produktionsteamet, vilket säkerställer att vi är ännu mer förberedda på ett ökat produktflöde.

De goda resultaten för detta första år visar på att intresset för återanvänd elektronik är stort i Finland. Inregos tjänster har etablerats effektivt på den finska marknaden och processen för att Inrego ska bli en erkänd partner för återanvändning är påbörjad. Målet för kommande år är att öka verksamheten och främja återanvändningen i den finska elektronikindustrin.

- Det kommande året kommer att bli intressant, inte bara när det gäller nya affärer, utan också vad som händer i vår kultur, tankesätt och våra värderingar när det gäller återanvändning av elektronik. Vårt mål är att göra det möjligt att återanvända använd IT-utrustning på ett hållbart, kostnadseffektivt och enkelt sätt. Jag vill träffa så många kunder och partners som möjligt så att jag kan få ökad förståelse för hur Inrego kan hjälpa dem att uppnå sina affärs- och hållbarhetsmål. Det här är möjligheter som vi alla ser fram emot i det finska teamet, säger Teemu Simola.

Webinar: Circular electronics - Product as a service in a circular economy

2021-06-02

Watch this 50 minute webinar on how the circular economy will change our consumption patterns. This change has already started but is expected to drastically increase. This webinar will look into how this transformation will affect both businesses and purchasers.

Speakers:

 • Tomas Harttio, Nordic manager Collection and Recovery and Asset Sales at DLL
 • Tara Woodhurst, EMEA PC as a Service Business Development Manager at Dell
 • Riku Sinervo, Circular Economy Specialist at Sitra

Learn about:

 • Is it more sustainable buying products as a service?
 • How will these new business models affect you?
 • What are the challenges and barriers? Fill out the form and watch now!

Fill out the form and watch now

Webinar: Circular electronics - Towards 100 percent reuse

2021-05-28

Watch this 50 minute webinar on we can transition towards a circular electronics industry by 2030 and listen to market leading IT-resellers and researchers analyze this topic.

Speakers:

 • Henrik Lampa, Head of Sustainability at Dustin
 • Sara Nordbrand, Head of Group Sustainability at Telia
 • Alexandra Wu, Project manager at IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead at Inrego

Watch the webinar to gain insight on:

 • Becoming circular - what does that really mean?
 • The road to 100% reuse – how do we get there?
 • Can we reach zero environmental footprint?

Fill out the form and watch now

Inrego Live Tour

2021-04-08

Inrego introducerar Inrego Live Tour - en guidad tur genom vår verksamhet och produktion.

Följ med våra medarbetare på en promenad och se hur det går till när vi sorterar, raderar och renoverar datorer och smartphones. Följ med till Räddningsstationen där begagnat blir till nytt och till Utleverans där hundratals produkter paketeras och skickas ut varje dag. Allt sker såklart digitalt över Microsoft Teams.

Boka ditt möte idag!

Cirkulär IT-hantering som sparar både pengar och miljön

2021-10-06


Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

IT-avdelningen på IVL Svenska Miljöinstitutet har insett att de sparar både pengar och på miljön genom att hantera sin IT cirkulärt. Det gäller att använda produkterna så länge som möjligt, se till att de går till återanvändning när man är klar samt hitta rätt samarbetspartners som hjälper en att ge produkterna ett nytt liv. Peter Lindén, IT-chef på IVL, kommer med sina bästa tips och råd.

IVL svenska Miljöinstitutet är ett av Sveriges ledande forskningsinstitut för tillämpad miljö- och hållbarhetsforskning. De arbetar i nära samverkan med näringsliv och det offentliga. Tillsammans med samarbetspartners och uppdragsgivare jobbar IVL för att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen. Även internt står hållbarhet högt upp på dagordningen. Att hållbarhet ska genomsyra hela organisationen är en självklarhet för IVL:s medarbetare.

- Vi jobbar för att minska vårt kilmatavtryck i varje liten del i vårt företag, oavsett om det handlar om kontorsmöbler, kaffekoppar eller datorer. Det är en självklart då det är del av vårt DNA, då allt vårt arbete grundar sig på vår miljö och hållbarhetsforskning. Vårt interna hållbarhetsarbete är därför lika viktigt som den miljönytta vi uppnår med våra kunder, säger Peter Lindén.

Även när det gäller IT har IVL ett hållbarhetsfokus och leasar därför kraftfulla datorer som håller länge. När en medarbetare slutar eller måste uppdatera sin dator ser man till att de kommer till återanvändning.

För över tio år sedan började IVL köpa återanvända datorer till sin laboratorieverksamhet av Inrego. Sedan dess har samarbetet utvecklats till att samtliga av medarbetarnas telefoner köps in från Inrego och datorer som inte längre används skickas till Inrego för att få ett nytt liv.

- Vi ser till att återanvända datorerna internt så långt det går. Är det inget fel på en dator som kommer in till oss får den användas vidare av till exempel en examensarbetare, säger Peter Lindén. Våra medarbetare är väldigt duktiga på att sköta sina datorer och de är oftast i väldigt bra skick när de återlämnas till oss.

Något som från början var en strategisk hållbarhetsfråga för IVL har även blivit en ekonomisk fråga. Tidigare fick medarbetarna nya Android-telefoner och olika modeller och versionshanteringen försvårade arbetet för IT-supporten. Nu har företaget istället börjat köpa in återanvända iPhones vilket underlättat arbetet för IT samtidigt som det inte ökat inköpskostnaderna.

- Android-modellerna från olika tillverkare krävde mycket av IT-avdelningen, så ur ett managementperspektiv är det skönt att bara behöva hantera ett operativsystem, säger Peter Lindén. Men rent ekonomiskt hade vi aldrig kunnat gå över till iPhone om vi hade köpt nya telefoner med tanke på att kostnaden är så hög. De begagnade iPhones vi köper av Inrego har ett års garanti, håller en hög kvalitet och vi räknar med att kunna använda dom under flera år.

Att det inte behöver vara speciellt krångligt vad en organisation eller företag kan göra för att ta steget mot ett mer hållbart och cirkulärt företagande kan Peter Lindén intyga. Så vad ska man tänka på när det gäller hållbar IT-hantering? Här är Peter Lindéns bästa tips till andra IT-chefer:

 • Fråga dig själv om behovet faktiskt kräver nytt eller om återanvänt kan fungera minst lika bra. Tänk att allt inte måste vara nytt om man inte har medarbetare med speciella behov som kräver den senaste utrustningen.
 • Försök att använda IT-produkterna så länge som möjligt.
 • Samla ihop all IT som inte används och se till att den återanvänds.
 • Om du känner dig osäker – säkra att leverantören du väljer kan visa vad som händer produkterna. Ta del av rapporter om vad som händer med varje enskild produkt samt bevis på att den är säkerhetsraderad.
 • Välj en leverantör som är nischade på just den tjänsten ni söker.

Circular Economy and the Effects on our Industry

2021-03-17

Inrego's CEO Christoffer Sandell is speaking together with the Circular Strategy Lead Sebastian Holmström about how the ITAD industry can make a positive impact on the circular economy.

Topics the speakers will touch upon:

 • Earths raw materials will run out
  Our common responsibility to push the society to the right direction
 • The need of supply
  The challenge of buying & selling used IT
 • New regulations: The new circular economy action plan
  Let’s ensure longer lasting products

Click the play button below to watch the webinar now!

Forskning: Vad är det som håller tillbaka den cirkulära ekonomin?

2021-10-06

Svenska forskarna Johan Frishammar och Vinit Parida listar i MIT Sloan Management Review vilka utmaningar och lösningar det finns inför att ställa om den svenska industrin till cirkulära affärsmodeller.

Utmaningen är att företag tenderar att utgå för mycket från sig själva och för lite utifrån behoven hos deras partners. Samtidigt tenderar man övervärdera sina egna resurser och förmågor och därmed undervärdera vad andra aktörer kan bidra med.

Lösningar på dessa utmaningar enligt Frishammar och Parida:

 1. Ett stort tillverkande företag bör utforma sin affärsstrategi i nära samarbete med sina partners i en miljö där alla aktörers incitament samordnas. När alla parter jobbar mot samma mål kan en cirkulär modell fungera.
 2. Företag underskattar sina behov av samarbete med nya typer av aktörer. De måste våga söka sig utanför sin traditionella värdekedja, till exempel leverantörer eller företag nischade mot återbruk.
 3. I synen på affärsrelationer måste det ske ett mentalt paradigmskifte.
 4. En relation måste formaliseras över tid genom avtal om återkommande driftunderhåll, uppgraderingar och tilläggstjänster. Värdet för kunden måste förflyttas till användandet istället för inköpet, något som kräver långsiktiga relationer.

Läs mer om forskningen här!

Coronapandemin driver upp värdet på begagnad elektronik

2021-02-19

190926_perb_inrego_25313-1.jpg

Pandemins hemmajobbande och distansundervisning har bidragit till en ökad efterfrågan på bärbara datorer i Sverige och globalt. Samtidigt har utbudet på andrahandsmarknaden påverkats av att utbyten av datorer skjuts upp. Detta har lett till att värdet på använd elektronik är högre än någonsin.

Värdet på begagnat har ökat enormt, i vissa fall med 100 procent på den globala marknaden. Anna Höglund, affärsområdeschef Inköp på Inrego, som köper in, renoverar och säljer begagnad IT-utrustning, uppmanar organisationer att tömma deras lager på använd elektronik. Organisationers lager av återanvänd elektronik har både högre värde och behövs mer än någonsin.

- Det ökade värdet på begagnad elektronik gynnar företag och organisationer då de får tillbaka mer pengar än tidigare på deras använda elektronik när de säljer den till en IT-återanvändare, säger Anna Höglund.

Värdeökningen har varierat baserat på modell och ålder, där främst äldre utrustning sett den största ökningen. Värdet på företags använda elektronik har i Norden har ökat med omkring 30 procent, medan priserna på den globala marknaden, som haft lägre utgångspriser, har ökat med upp till 100 procent. Den största delen av värdeökningen har vi sett på 5–8 år gamla datorer, vilket innebär att det nu är en bra tid för företag att undersöka hur mycket man kan få tillbaka för hårdvaran.

- Vi kan konstatera att pandemin haft både positiva och negativa effekter på återanvändningsbranschen. Hållbarheten ligger högt på agendan, marknaden är redo och den cirkulära ekonomin är här för att stanna. Det är hoppfullt att många på allvar börjar se över sin IT-konsumtion och ser sin använda elektronik som en resurs med ett värde för andra, säger Mattias Aronsson, VD Inrego Norden.

Behöver ni tömma ert lager på använd IT-utrustning eller är ni på väg att byta ut er befintliga? Se då till att sälja din utrustning nu. Läs mer här om hur vi kan hjälpa dig!

Telia använder cirkulära affärsmodeller i resan mot noll avfall

2021-10-06


Foto: Mats Wiklund/Shutterstock.com

Telia har en miljöpolicy som genomsyrar hela organisationen. De siktar på att klättra högre upp i avfallshierarkin och har satt upp tydliga delmål för hur de ska klara detta. Målet är att organisationen ska ha noll avfall. Sara Nordbrand, Head of Group Sustainability, berättar mer om hur Telia jobbar för att nå deras mål.

Telekombolaget Telia kopplar digitalt samman människor över landsgränser och kontinenter, låter oss prata med varandra, lyssna, läsa och umgås. Möjligheterna som digitaliseringen gett oss är fantastiska på många sätt, icke minst har vi märkt av dess kraft under året präglat av pandemi, isolering och distansarbete. Baksidan av vårt sätt att leva är dock påverkan på miljön och samhället som ofrånkomligen blivit en viktig och högst aktuell fråga.

Resan mot noll avfall började för flera år sedan när man satte upp en livscykelhantering för den interna IT-utrustningen på Telia. Utrustningen skickas för återanvändning till bland annat Inrego. Tankesättet har Telia sedan tagit vidare till sina kunder som också får möjligheten att förlänga livet på sin använda IT-utrustning. Telia ser att "produkt som tjänst" och återanvändning av till exempel mobiltelefoner och routrar är centrala inslag i deras bidrag till den cirkulära ekonomin.

- Vi vill hjälpa våra kunder att minska sina miljö- och klimatavtryck, säger Sara Nordbrand. Samarbete är ett nyckelord för att nå en cirkulär ekonomi – ingen kommer nå dit på egen hand. Tillsammans måste vi skapa ett skifte för att styra om trenden i rätt riktning mot en mer hållbar digital värld.

På Telias väg mot noll avfall har man mött en del hinder, som man ofta gör under en resa med högt satta mål. En stor utmaning är att få tillbaka de produkter som finns där ute och som inte längre används. Statistik visar på att många hushåll bland annat har telefoner som ligger i byrålådor och att organisationer lagerhåller stora mängder av IT-produkter när de uppdaterat medarbetarnas datorer och telefoner.

- Att få tillbaka produkterna är en av de största svårigheterna med återanvändning, säger Sara Nordbrand. Först när vi kan säkra att vi får tillbaka produkterna kan vi börja återanvända i större skala. Vi måste även se till att återanvända produkter blir mer eftertraktande och samtidigt se till att engagera våra kunder så att de vill bli en del av denna cirkulära resa.

Clean Out Your Computer Day

2021-02-09

Igår var det Clean Out Your Computer Day och då vill vi passa på att prata om vikten att städa sin dator så att den håller längre. För håller du din dator städad, både på in- och utsidan, förlänger du livstiden på den. Det gör att den håller god prestanda, samt förblir snabb och effektiv så att du vill behålla din dator längre.

Här kommer några enkla tips från en av våra experter Daniel Bularda, arbetsledare på Räddningsstationen, om hur du kan städa din dator och samtidigt förlänga dess livstid:

 1. Börja med att rengöra tangentbord, mus, skärm och chassi med en mikrofiberduk och en rengöringsspray anpassad för elektronikrengöring. Glöm inte bort att koppla datorn från strömtillförsel innan du börjar.
 2. Använd lufttryck på burk och blås bort damm som samlas i fläkten. Det samlas lätt damm i fläkten som gör att fläkten måste jobba mer för att hålla datorn kyld. Måste fläkten överjobba börjar datorn låta mycket, känns långsammare och blir lättare överhettad.
 3. Se till att tömma papperskorgen, rensa mailkorgen och mappen med ”Hämtade filer”.
 4. Ta bort de filer och program du inte längre behöver.

Circular Electronics Day! – 5 heta tips på hur du kan hantera din dator mer cirkulärt!

2021-01-21

På söndag den 24 januari är Circular Electronics Day, vars syfte är att inspirera människor att köpa och hantera sin elektronik på ett cirkulärt sätt som förlänger produktens livslängd och förhindrar giftigt e-avfall.

Därför vill vi passa på att ge dig lite enkla tips på hur du kan hantera din dator mer cirkulärt!

 1. Se till att hålla datorn uppdaterad.
  Windows update uppdaterar de flesta drivrutiner i datorn. Se till att köra uppdateringarna när de kommer.
 2. Blås rent fläktarna ibland.
  Använd inte dammsugare vid rengöring av dator. Luft på sprayburk är ett mycket bättre alternativ för att göra rent din dator och hålla dammet borta från fläktarna.
 3. Antivirusskydd.
  ”Det kommer inte drabba mig”. Skaffa ett bra anti-virus som skyddar dig och din dator.
 4. Uppgradera ramminne och/eller hårddisk.
  Datorns processor klarar sig ofta längre än till exempel mängden RAM-minne i datorn. Märker man att datorn börjar bli långsam kan det vara så enkelt som att sätta i lite mer RAM.
 5. Tänk en gång extra.
  Batteriet räcker inte tillräckligt länge eller fungerar inte alls men datorn fungerar bra annars? Byt ut batteriet. Numera kan man hitta de mesta att byta ut istället för att köpa nytt.

Recycle or reuse? The world of circular IT!

2020-12-21

The circular economy is more than a buzz word. It is the new economic model which is supported by the European Union in its policies and adopted by a large number of big, innovative companies all over the globe.

To share their thoughts and knowledge Christoffer Sandell CEO of Inrego Global and Sebastian Holmström Circular Strategy Lead at Inrego joined the podcast Impact Radio at New Business Radio.

To support this new economic model is one thing, putting it to practice is another. What should we do with used IT equipment? Personally, the host Glenn van der Burg can’t wait to buy a new Macbook after three years of use. Although the current is still running fine. What does this look like on a large scale? What is circular IT? What is refurbished IT and what the difference is between recycle and re-use?

Listen to the podcast here on Spotify, here on Soundcloud or here on Apple Podcasts.

Circular Electronics Initiative

2021-10-04

En av de största skillnaderna mellan linjär ekonomi och cirkulär ekonomi är samarbete. För att uppnå en cirkulär ekonomi måste vi skapa nya innovativa initiativ och partnerskap.

Därför är vi på Inrego AB mycket glada över att få vara en del detta globala initiativ som leds av TCO Development, för att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta en mer ansvarsfull ställning till de elektroniska produkter de använder.

Cirka 80% av utsläppen från bärbara datorer och smartphones kommer från produktion och vi måste börja använda dem längre.

Läs mer om initiativet här!

SVT besöker Inrego och lyfter det ökade intresset för återanvänd IT

2021-10-06

SVT gjorde ett inslag från Inrego för att lyfta det ökade intresset och efterfrågan på återanvänd elektronik och visa varför vi måste jobba med återanvändning före återvinning.

Smartphones och datorer som blir liggande på hög minskar i värde för varje månad och chansen för återanvändning blir mindre. Som IVL betonar är det en outnyttjad möjlighet för begagnatmarknaden och den cirkulära ekonomin.

Se hela klippet här!

Release the brakes on the development towards a circular economy

2020-12-17

In a new report which Inrego has been involved in and contributed to, Teknikföretagen presents several measures that is required to drive the development of the circular economy forward. The government has an important role in stimulating the development, as a purchaser and as a legislator within the circular economy. To enable circular business models to grow out of the currently small-scale state into established operations.

Despite there being a widespread climate and environmental commitment among many Teknikföretagen members, a prerequisite for increased circularity is that it is profitable. This often goes hand in hand, but there are challenges. A view backed by Henrik Nilsson, chairman of Inrego, whose business concept is to reuse computers and other IT equipment.

“The problem is that society is structured and has been made more efficient as a linear economy. Today, it takes four minutes to make a new computer and an hour to recycle an old one. Circularity is labour-intensive in its initial stages, and as long as tax on labour is high and low on primary resources, the circular Henrik Nilsson economy will struggle to compete,” says Henrik Nilsson.

In total, Teknikföretagen launches 15 proposals for measures that drive the issues forward. The issue is high on the agenda, both in Sweden and in Europe.

- Another crucial factor is the removal of the environmental taxes that hinders the development towards a circular economy, such as the Swedish chemical tax. The Swedish Chemical Agency has already clarified that the tax does not have the intended environmental effect even for newly manufactured products, as well as greatly depressing the price picture for used electronics, Elinor Kruse from Teknikföretagen continues. 

Deras artikel + länk till rapporten!

Produkt som tjänst möjliggör återanvändning och nytt liv

2021-10-06


Foto: DLL

Att hyra istället för att äga teknik och IT-utrustning är en del i ett skifte där företag börjar ta hand om sin utrustning mer cirkulärt. DLL jobbar med cirkulära finansieringslösningar för att erbjuda IT för företag och samtidigt begränsa dess koldioxidavtryck. Tillsammans med Inrego ser vi till att produkterna får ett nytt liv.

DLL är en global finansieringspartner som bland annat arbetar med att erbjuda teknik och programvaror för företag genom att erbjuda effektiva och hållbara finansieringslösningar anpassade till produktens livscykel. Genom dessa hållbara finansieringsalternativ vill DLL begränsa koldioxidavtryck och främja en cirkulär ekonomi. Ett sådan finansieringslösning kan exempelvis vara produkter som tjänst, där kunden hyr utrustning under en bestämd tidsperiod.

- Det har skett en historisk förändring där vi har gått från att äga utrustningen till att använda den, säger Tomas Harttio, Nordic Manager Collection, Recovery and Asset Sales på DLL. Kunden får sin utrustning till ett lägre pris där återköpet ingår i erbjudandet, vilket säkerställer hållbarhet i affärsmodellen.

Det är efter produktens första livscykel som DLL tagit in Inrego som en samarbetspartner. Medan DLL står för finansieringen av produkterna under hyrperioden köper Inrego produkterna när hyrperioden avslutats och ser sedan till att de dataraderas, renoveras och återanvänds och därmed får ett nytt liv.

- DLL investerar i tillgångarna och sänker den totala kostnaden för användandet hos kunderna. Det måste fungera enkelt, säkert och effektivt och vi samarbetar med partners som Inrego för att säkerställa det, säger Tomas Harttio.

Att kunna hyra utrustning är ett smidigt sätt för företag att använda produkter utan att behöva äga den. Företaget kan enkelt flexa upp eller ner beroende på företagets behov. När företaget använt klart produkterna efter hyrperioden behöver de inte hantera vad som ska hända med dem sen.

- Eftersom finansieringslösningen är baserad på att produkterna ska returneras kommer vi också runt att begagnad utrustning ligger och tar plats i förråd ute hos företagen, säger Tomas Harttio. Returen av IT-produkter ingår i vårt erbjudande och går inte att välja bort.

DLL har även hittat en bra lösning för att hjälpa nya kunder att ta hand om sin använda utrustning när de ska byta ut den.

- Många kunder som kommer till oss undrar även vad de ska göra med de produkter som de redan äger. I dessa fall försöker vi hjälpa till genom att koppla ihop dem med en partner som Inrego som tar hand om dessa produkter så de får ett nytt liv.

Europaparlamentet lyfter hållbarhet genom att främja återanvändning

2020-11-26

Europaparlamentet vill lyfta hållbarhet genom att främja återanvändning och reparation för att förlänga livstiden på produkter. Man vill göra det mer lockande, systematiskt och kostnadseffektivt genom att förlänga garantier, ge garantier för utbytta delar och samtidigt ge konsumenten bättre information om reparation och underhåll. Man vill också ge mer stöd till second hand-marknaden och förhindra upplägg som minskar livstiden på produkter, samt ge stöd till hållbar produktion.

Detta tycker vi på Inrego är ett fantastiskt steg i rätt riktning mot en mer hållbar värld! Genom att låta sin använda smartphone eller laptop gå till återanvändning och sen även välja att köpa en renoverad produkt gör du vår planet en enorm tjänst. We choose reused!

Läs mer om Europaparlamentets här.

Att shoppa cirkulärt är framtiden – Circular is the new black!

2020-11-23

Idag är det Circular Monday – en dag som skapades som en motpol till konsumtionshetsen vilket Black Friday för med sig, och som vill visa på att det går att shoppa utan att kräva ytterligare på jordens resurser.

Den här dagen vill vi på Inrego såklart vara med att lyfta. Vi vill inte säga att konsumtion är fel, men vi vill visa att det finns sätt att konsumera som är snällare mot vår planet. Genom att shoppa återanvända produkter gör du inte bara plånboken en tjänst, du gör även vår planet en tjänst.

En win-win-win för dig, naturen och samhället! #circularmonday

Inrego expanderar internationellt och öppnar kontor i Finland

2020-10-26

I takt med att den cirkulära ekonomin får ökat fäste i elektronikbranschen har intresset för återanvänd IT ökat markant både i Sverige och internationellt. Svenska Inrego levererar idag rekonditionerad IT-utrustning till 90 länder världen över och öppnar nu kontor i Helsingfors som ett första steg i en satsning på en större internationell etablering med ökad närvaro på flera viktiga marknader.

Inrego grundades redan 1995 och är idag marknadsledande i Norden och pionjärer på den svenska återbruksmarknaden. 2019 öppnade Inrego e-handel i Finland och nu är det dags för nästa steg med representation på plats i Helsingfors.

- Vi ser att IT-inköparnas intresse för hållbarhet ökar hela tiden. Återbruksmarkaden är i grunden en global marknad och en stor del av våra affärer sker redan med utlandet. Att vi nu också tar steget och fysiskt etablerar oss utanför Sverige känns väldigt spännande. Säger Jonas Carlsson, Koncernchef Inrego. Finland har länge varit en viktig marknad för oss och det känns naturligt att det blir första steget på den här resan.

Kontoret i Helsingfors slår upp portarna under hösten och kommer främst fokusera på handeln, inköp och försäljning, av begagnad IT-utrustning på ITAD-marknaden (IT Asset Disposition). Etableringen i Finland är Inregos första utanför Sverige men kommer snart följas av ytterligare satsningar i Europa och Nordamerika.

Ökad klimatmedvetenhet driver expansionen

Det tilltagande samhällsintresset för hållbarhet och de ekonomiska och klimatmässiga vinster rekonditionerad IT medför har ökat den internationella efterfrågan på Inregos produkter avsevärt de senaste åren. Den internationella ITAD-marknaden ökar stadigt och det globala värdet beräknas vara ca 246 miljarder kronor år 2025 enligt Grand View Research, Inc. För Inrego har omsättningen ökat med nästan 10% jämfört med föregående räkenskapsår och webbhandeln mot privatkonsumenter i Sverige har ökat med 20% under 2019.

- Marknaden är redo och vi väljer nu att växla upp ordentligt och ta nästa stora steg internationellt. Den cirkulära ekonomin är här för att stanna och efter det uppvaknande som skett i klimatfrågan de senaste åren känns det väldigt hoppfullt att så många på allvar börjar se över sin IT konsumtion och reflektera över hur man kan minska sin miljöpåverkan. Säger Henrik Nilsson, grundare, Inrego.

Att köpa en rekonditionerad laptop istället för att köpa en ny kan i snitt spara 280 kg i koldioxidutsläpp och en bildskärm kan spara hela 520 kg i koldioxidutsläpp. Inrego gav 2019 nytt liv till drygt 350 000 IT produkter och trots pandemins påverkan på vårens försäljning ser det ut att bli ännu fler i år. Företagets omsättning ser även den ut att öka för sjätte året i rad och Inrego har nyanställt under sommaren och har nu 190 anställda.


­­För ytterligare information kontakta:

Jonas Carlsson
Koncernchef
Mail: jonas.carlsson@inrego.se
Tel: +46 (0) 8 501 090 00

”Skattesmocka slår mot återanvändning”

2021-10-04

Återanvändningen glömdes bort när skatten på kemikalier i viss elektronik infördes 2017. Planerna på en höjning från den 1 augusti riskerar att stå samhället dyrt. Risken finns att samma dråpslag kommer att drabba begagnade kläder och skor, genom ytterligare en skatt som nu utreds, skriver representanter för producenter, återbruk och avfallshantering.


Foto: Martina Holmberg/TT

Det är två år sedan lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik infördes. Syftet var gott, de farliga ämnena i våra hem skulle minska. Men varken utredare eller lagråd hade en tanke på återanvändning av elektronik när förordningstexten skrevs. I teorin ska begagnad elektronik inte beskattas. Men i praktiken fungerar det inte så. Inrego, som under 2018 kunde förmedla över 300 000 begagnade it-produkter till nya ägare, betalade samma år nästan lika mycket i kemikalieskatt som i bolagsskatt. Det beror på främst två aspekter som har förbisetts i skattelagstiftningen:

 1. Det är mycket svårt att härleda när en begagnad elektronikprodukt sattes på marknaden första gången och om den har beskattats eller inte. Det skulle krävas en kopia på den ursprungliga fakturan vilket ytterst sällan finns att tillgå. Effekten blir därför att i princip alla produkter som återanvänds beskattas oavsett om skatten redan är betald en gång. Dubbelbeskattningen blir på så vis inbyggd i andrahandsmarknaden.
 2. Begagnade it-produkter som företag och organisationer fasar ut blir inte skattepliktiga när de säljs vidare, men om produkterna först passerar en it-återförsäljare beläggs de med skatt när de går till återbruk. Det handlar sannolikt om en felkonstruktion i lagstiftningen, men det borde rättas till. En stor del av de begagnade datorerna på andrahandsmarknaden kommer ut på marknaden igen genom återförsäljare och blir därmed skattepliktiga igen.

Ett undantag för begagnad elektronik behövs alltså i förordningen. En fortsatt beskattning, och därtill den planerade höjningen, riskerar att ge stora negativa konsekvenser:

 • Redan i dag har skatten dubblerat priserna på flera begagnade produkter, vilket gjort dem nästan omöjliga att avsätta. Det innebär att fullt fungerande elektronik återvinns eller – i bästa fall – exporteras.
 • Skolorna, som i dag är beroende av begagnad men högkvalitativ it-utrustning, riskerar att bli utan material eller att tvingas betala priser som ligger betydligt högre än i dag.
 • Framför allt kommer samhället i stort att gå miste om de stora vinster som kan göras genom återbruk av elektronik. En enda mobiltelefon genererar exempelvis 86 kilo avfall under produktionen.

Efterfrågan på begagnad elektronik har vuxit betydligt det senaste decenniet. Och marknaden har svarat genom att skapa just sådana cirkulära affärsmodeller som krävs för att låta resurserna återföras till samhället. Samma trend kan skönjas på flera andra områden.

Skatten på kemikalier i elektronik hotar nu att kullkasta denna utveckling. Oron förstärks genom regeringens planer på en liknande skatt på kemikalier i kläder och skor. Farliga ämnen bör självklart begränsas, både i våra elprylar och det vi klär oss i, men låt inte en god idé förgöra en annan.

Beskatta inte återbruk. Inför ett tydligt undantag för begagnade produkter!

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige
Martin Seeger, vd El-Kretsen
Jonas Karlsson, vd Inrego

”Ny skatt slår mot återanvändning av it”

2021-10-04

För många skolor är möjligheten att köpa begagnade elevdatorer och surfplattor avgörande. Den nya kemikalieskatten motverkar återanvändningen av it och elektronik och slår mot den bransch som arbetar med att förlänga livslängden på elektronikprodukter. Men den kanske mest olyckliga effekten är att skatten går ut över miljön, skriver flera debattörer.


För många svenska skolor är möjligheten att köpa begagnade elevdatorer och surfplattor avgörande för att kunna upprätthålla en undervisning med stöd av it, skriver artikelförfattarna. Foto: Tomas Oneborg

Under de senaste veckorna har det framkommit att den så kallade kemikalieskatten som införs den 1 juli även omfattar begagnade produkter. Skatten går i många avseenden emot den cirkulära och hållbara politik som står högt på den svenska och internationella dagordningen.

Inte minst går den stick i stäv med många av förslagen i den statliga utredningen om cirkulär ekonomi som presenterades i Rosenbad för några månader sedan. Skatten leder ofrånkomligen till att ännu större volymer it- och elektronikprodukter kommer att skrotas i onödan vilket påverkar miljön negativt.

Grundtanken med den nya punktskatten, att minska förekomsten av kemikalier i hemmen, är bra men den motverkar samtidigt återanvändningen av it och elektronik i samhället och hela den bransch som arbetar med att förlänga livslängden på elektronikprodukter. Återbruk är en snabbt växande industri och brukar beskrivas som en hörnpelare för att skapa en hållbar utveckling.

Skatten blir i många fall orimligt hög i proportion till värdet på begagnade it- och elektronikprodukter och i ett slag försvinner de ekonomiska incitamenten för återanvändning och försäljning i andra hand. Flera produktgrupper, som till exempel skärmar, får en dubbelt så hög prislapp med den nya skatten. Få kommer att vara beredda att betala för det och därmed kommer fullt fungerande produkter att kasseras i stället.

En mycket besvärlig aspekt med skatten är att en och samma produkt i praktiken kommer att beläggas med kemikalieskatt flera gånger under sin livscykel, det vill säga varje gång den säljs i Sverige. För att undvika dubbel- och trippelbeskattning skulle man behöva införa ett centralt register för alla elektronikprodukter, vitvaror, datorer, routrar, mobiler med mera där det på serienummernivå framgår om varan har beskattats. Det är förmodligen inte realistiskt att genomföra.

Vill inte lagstiftarna ta hänsyn till och utveckla andrahandsmarknaden? Finns det fortfarande tid att göra justeringar i lagen?

Det är inte bara en bransch som drabbas. En fungerande andrahandsmarknad inom it är viktig i samhället på precis samma sätt som andrahandsmarknaden för personbilar. För många svenska skolor är möjligheten att köpa begagnade elevdatorer och surfplattor avgörande för att kunna upprätthålla en undervisning med stöd av it.

Men den kanske mest olyckliga effekten är att skatten går ut över miljön. Det är vedertaget att återanvändning sparar på jordens råvaror och minskar utsläppen av växthusgaser. Det gäller särskilt it och elektronik som förbrukar mycket naturresurser vid tillverkningen. Och det finns en mycket stor potential att öka återanvändningen i Sverige. Varje år slänger svenska företag, myndigheter och privatpersoner ungefär 2,3 miljoner datorer, skärmar och mobiler på återvinningscentraler runtom i landet. Det är varken smart eller hållbart eftersom merparten av produkterna faktiskt kan återanvändas. Med kemikalieskatten i sin nuvarande form kommer tyvärr ännu större volymer att hamna på skroten eftersom skatten urholkar värdet på produkterna och gör det mindre intressant att återanvända dem.

Vi är medvetna om att denna kritik kommer sent i sammanhanget. Men andrahandsbranschen blev aldrig involverad i det förberedande arbetet med kemikalieskatten och det är först nu under maj månad som Skatteverket har klargjort omfattningen av lagen.

Vi föreslår att varor som återanvänds undantas från kemikalieskatten. På så vis kan vi fortsätta att bygga ett mer hållbart samhälle och verka för en mer hållbar konsumtion där vi tar vara på produkter och jordens resurser mer effektivt.

Henrik Nilsson, styrelseordförande Inrego
Anders Wijkman, ordförande Återvinningsindustrierna
Oksana Mont, professor i hållbar konsumtion och produktion, Lunds universitet
Åke Iverfeldt, vd Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Jan-Eric Sundgren, ordförande Mistra REES
Mattias Lindahl, programdirektör Mistra REES och professor i ekodesign, Linköpings universitet
Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare SVN Sweden
Andrius Plepys, lektor och forskare inom hållbarhet, Lunds universitet

Inregos e-handel slår rekord i försäljning av återanvända IT-produkter

2020-10-16

En cirkulär ekonomi inom IT börjar sakta med säkert få fäste hos konsumenterna. Större miljömedvetenhet, mer tid hemma och ekonomisk osäkerhet gör att allt fler väljer att köpa begagnade och återanvända datorer och smartphones. Det märker Inrego, vars e-handel slår rekord i försäljning av återanvända IT-produkter.

I september ökade försäljningen i Inregos e-handel med över 70% jämfört med september 2019. Det blev en rekordmånad för Inrego, som är marknadsledande inom återanvända IT-produkter i Norden. Även resultatet för årets tredje kvartal ökar med strax över 50% jämfört med föregående år.

- En så pass stor ökning från föregående år och ett försäljningsrekord är inget annat än fantastiskt, säger Niklas Brodén, E-Commerce Manager på Inrego. Vi har idag ett ökat fokus på våra digitala säljkanaler och duktiga kollegor på avdelningen. Det ser vi nu resultatet av.

Spåren av Covid-19 kan vara en anledning till den ökade försäljningen i webshopen. Många arbetar hemifrån, undviker att handla i butik och kan uppleva en ekonomisk osäkerhet på grund av det rådande läget.

- Miljömedvetenheten växer och att ge smartphones och laptops en längre livslängd är bättre för alla. Vi befinner oss i en brytpunkt nu då dagens avfall blir morgondagens produkter. En konsekvens av den pågående pandemin är att man är mer benägen att handla digitalt. Detta är ett bra steg i rätt riktning för Inrego och miljön, säger Åsa Bergendorf, Marketing Director på Inrego.